Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Maciej Grzenda

MiNI PW | Strona główna | Życiorys | Zainteresowania | Publikacje | Dla studentów | Dydaktyka | Informacje | English

 

 

Informacje organizacyjne

 

 • Konsultacje: 14,21.10.2019, godz. 20.00, pok. 551.
 • Konsultacje: 4.10.2019, godz. 10.15, pok. 551
 • Wyniki egzaminu i poprawy zaliczenia z 10.09.2019 - w USOS
 • Uwaga: poprawkowy termin - ZPI (wszystkie specjalnosci)/Bazy Danych: wtorek 10.09.2019 - godz. 15-17 (13-15).

 

 

Bazy Danych - matematyka

 

Terminy wykładów: 7.10.2019, 14.10.2019 (1h, godz. 15.15-16.00), 21.10.2019, 28.10.2019, 4.11.2019, 13.11.2019 (sroda),...

 

Materiały do wykładów:

 

Materiały do zajęć laboratoryjnych:

 

Certyfikaty i egzaminy zbliżone do tematyki zajęć:

 

Seminarium dyplomowe

 

Materiały pomocnicze:

 

Terminy prezentacji:

 

W przypadku pytan, zapraszam na konsultacje - terminy.

 

 

Metody i systemy analizy Big Data

 

 • Rezultaty testu: w USOS
 • Ewentualna poprawa: 26.06.2019, godz. 10-12, s. 107
 • Dodatkowe wykłady: czwartki godz. 8.25, s. 105, 21.02.2019 i 28.02.2019 (ostatnie spotkanie w czwartek).
 • Uwaga: brak wykładu w dniu 03.06.2019 (wyklad zrealizowany z wyprzedzeniem - 28.02.2019). Test finalny: 10.06.2019 zgodnie z ustaleniami z 27.05.2019

 

Materiały do wykładów:

 

 

 

Bazy Danych - Informatyka oraz Inzynieria i Analiza Danych

 

 • Wgląd w wyniki prac egzaminacyjnych z grupy wt. 12-14, sprawdzonych do 21.06.2019: 24.06.2019, godz. 14.30, pok. 551
 • Zadania poprawkowe dla grupy wt. 12-14: 14.06.2019, godz. 11.30-13.15, s. 303
 • Pytania - wyniki zadania nr 3: czwartek 13.06.2019 godz. 15.30, pok. 551

 

Materiały do wykładów:

 

Materiały do zajęć laboratoryjnych:

 

Certyfikaty zbliżone do tematyki zajęć:

 

Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi

 

 • Poprawa kolokwium zaliczeniowego: 26.06.2019, godz. 13-15, s. 328
 • Wyniki egzaminu (komplet) i kolokwium zaliczeniowego (komplet): w USOS

 

Materiały do wykładów:

 

 

Uwaga:

Materiały dla przedmiotów prowadzonych na studiach anglojęzycznych - w części anglojęzycznej strony.