Materiały pomocnicze do wykładu "Równania różniczkowe cząstkowe i ich zastosowania" dla doktorantów PW

Notatki do wykładu „Transformaty całkowe i wstęp do teorii dystrybucji” dla studentów Wydz. MiNI (plik pdf 0,9 MB)

sporządzone przez panów A. Andrzejewskiego, R. Danowskiego, S. Kuzdaka i T. Wytrębowicza z niewielką pomocą wykładowcy

Wybrane przykłady zagadnień granicznych dla równań różniczkowych cząstkowych rzędu drugiego

Wyniki egzaminów z Analizy Matematycznej 1, WF, FT, sem. zimowy r. ak. 2017/2018

Wyniki egzaminów z Matematyki 3, gr. E1, WF, Fotonika, sem. zimowy r. ak. 2017/2018

Wyniki zaliczenia ćwiczeń z Analizy Matematycznej 2, WF, FT, gr. S2, sem. letni r.ak.2017/2018

Wyniki zaliczenia ćwiczeń z RRCzzElRW, WF, st. II stopnia, sem. letni r. ak. 2017/2018

Wyniki egzaminów z Analizy Matematycznej 2, WF, FT, sem. letni r. ak. 2017/2018

Aktualizacja: 29 czerwca 2018.