Materiały pomocnicze do wykładu "Równania różniczkowe cząstkowe i ich zastosowania" dla doktorantów PW

Notatki do wykładu „Transformaty całkowe i wstęp do teorii dystrybucji” dla studentów Wydz. MiNI (plik pdf 0,9 MB)

sporządzone przez panów A. Andrzejewskiego, R. Danowskiego, S. Kuzdaka i T. Wytrębowicza z niewielką pomocą wykładowcy

Wybrane przykłady zagadnień granicznych dla równań różniczkowych cząstkowych rzędu drugiego

Aktualizacja: 4 października 2018.