Materiały pomocnicze do wykładu "Równania różniczkowe cząstkowe i ich zastosowania" dla doktorantów PW

Notatki do wykładu „Transformaty całkowe i wstęp do teorii dystrybucji” dla studentów Wydz. MiNI (plik pdf 0,9 MB)

sporządzone przez panów A. Andrzejewskiego, R. Danowskiego, S. Kuzdaka i T. Wytrębowicza z niewielką pomocą wykładowcy

Wybrane przykłady zagadnień granicznych dla równań różniczkowych cząstkowych rzędu drugiego

Wyniki zaliczenia ćwiczeń z Analizy Matematycznej 1, gr. S2, WF, FT, sem. zimowy r. ak. 2017/2018

Wyniki zaliczenia ćwiczeń z Analizy Matematycznej 3, gr. R1, gr. R3, WF, FT, sem. zimowy r. ak. 2017/2018

Wyniki zaliczenia ćwiczeń z Matematyki 3, gr. E1, WF, Fotonika, sem. zimowy r. ak.2017/2018

Aktualizacja: 6 grudnia 2017.