next up previous contents
Next: About this document ... Up: index Previous: Zadania   Spis rzeczy

Literatura

  1. A. N. Tichonow, A. A. Samarski - Równania fizyki matematycznej - PWN, Warszawa, 1963

  2. H. Marcinkowska - Wstęp do teorii równań różniczkowych cz±stkowych - PWN, Warszawa, 1972

  3. H. Marcinkowska - Dystrybucje, przestrzenie Sobolewa, równania różniczkowe - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1993

  4. L. C. Evans - Równania różniczkowe cz±stkowe - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002

  5. K. Rektorys - Variational Methods in Mathematics, Science and Engineering - D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Boston, 1980

  6. A. H. Zemanian - Teoria dystrybucji i analiza transformat - PWN, Warszawa, 1969

  7. I. M. Gelfand, S. W. Fomin - Rachunek wariacyjny - PWN, Warszawa, 1972

  8. V. S. Vladimirov - Equations of Mathematical Physics - Mir Publishers, Moscow, 1984

  9. M. M. Smirnow - Zadania z równań różniczkowych cz±stkowych - PWN, Warszawa, 1974

  10. A. W. Bicadze, D. F. Kaliniczenko - Zbiór zadań z równań fizyki matematycznej - PWN, Warszawa, 1984


Administrator 2003-04-24