nextuppreviouscontents
Next:LiteraturaUp:Wstęp do metod przybliżonychPrevious:Metoda gradientówSpis rzeczy

Zadania

  1. Rozważyć operator $ Au=\left( EIu^{\prime\prime}\right)^{\prime\prime}$ odpowiadający równaniu ugięcia pręta (13.40) z przykładu z wykładu ,,Elementy rachunku wariacyjnego'' - nr 13. Napisać dla tego operatora układ równań (14.18) występujący w metodzie Galerkina oraz układ równań (14.13) występujący w metodzie Ritza. Pokazać, ze układy te są identyczne.
  2. Niech $ H=L^{2}\left( 0;\pi\right) $. Rozważmy równanie całkowe
  3. $\displaystyle \left( Au\right) \left( x\right) =u\left( x\right) -0,1{\displays......nt\limits_{0}^{\pi}}\sin\left( x+s\right) u\left( s\right) ds=h\left( x\right)$, gdzie $\displaystyle h\in L^{2}\left( 0;\pi\right)$.
    Do operatora $ A$ zastosować metodę gradientów i wyznaczyć przybliżenie $ u_{2}$ rozwiązania. Wyznaczyć również rozwiązanie dokładne równania.Administrator 2003-04-24