nextuppreviouscontents
Next:ZadaniaUp:Wstęp do metod przybliżonychPrevious:Metoda najmniejszych kwadratówSpis rzeczy

Metoda gradientów

Metoda ta dotyczy operatorów ograniczonych, dodatnio określonych na pewnym gęstym podzbiorze $ D_{A}\subset H$ (nie nadaje się więc do operatorów różniczkowych).
Niech $ u_{0}$ będzie rozwiązaniem uogólnionym równania $ Au=f$$ H$. Wówczas $ u_{0}$ minimalizuje funkcjonał
$\displaystyle F\left( u\right) =\left( Au,u\right) -2\left( f,u\right)$.
Funkcjonał ten, jako funkcjonał ograniczony, określony na podzbiorze gęstym w $ H$ może być przedłużony na całą przestrzeń $ H$ z zachowaniem ograniczoności.

Niech $ u_{1}$ będzie dowolnym elementem przestrzeni $ H$. Załóżmy, że $ Au_{1}-f\neq0$ (w przeciwnym razie $ u_{1}=u_{0}$ i procedura jest zakończona). Wówczas poszukujemy takiego elementu$ v_{1}$, że

$\displaystyle \Vert v_{1}\Vert=\Vert Au_{1}-f\Vert$$\displaystyle \frac{d}{dt}F\left( u_{1}+tv_{1}\right) _{\vert t=0}=\underset{v}{\max}\frac{d}{dt}F\left( u_{1}+tv\right) _{\vert t=0}$. (14.23)
Ponieważ
$\displaystyle F\left( u_{1}+tv_{1}\right)$ $\displaystyle =\left( A\left( u_{1}+tv_{1}\right) ,u_{1}+tv_{1}\right) -2\left( f,u_{1}+tv_{1}\right) =$  
  $\displaystyle =F\left( u_{1}\right) +2t\left( Au_{1}-f,v_{1}\right) +t^{2}\left( Av_{1},v_{1}\right)$,  
zatem
$\displaystyle \frac{d}{dt}F\left( u_{1}+tv_{1}\right) _{\vert t=0}=2\left( Au_{1}%%-f,v_{1}\right)$.
Wyrażenie to osiąga wartość największą gdy$ v_{1}=Au_{1}-f$. Dla wyznaczonego $ v_{1}$ wyrażenie $ F\left(u_{1}+tv_{1}\right) $ osiąga wartość najmniejszą gdy
$\displaystyle t=t_{1}=-\frac{\left( Au_{1}-f,v_{1}\right) }{\left( Av_{1},v_{1}\right) }=-\frac{\left( v_{1},v_{1}\right) }{\left( Av_{1},v_{1}\right) }%%$. (14.24)
Niech teraz $ u_{2}=u_{1}+t_{1}v_{1}$. Powtarzamy powyższe rozumowanie dla elementu wyjściowego $ u_{2}$ i otrzymujemy
$\displaystyle v_{2}=Au_{2}-f$$\displaystyle t_{2}=-\frac{\left( v_{2},v_{2}\right) }{\left(Av_{2},v_{2}\right) }\text{, \ }u_{3}=u_{2}+t_{2}v_{2}\text{.}%%$
W ten sam sposób można skonstruować rekurencyjnie kolejne elementy ciągu $ u_{n}$ takie, że
$\displaystyle v_{n}=Au_{n}-f$$\displaystyle t_{n}=-\frac{\left( v_{n},v_{n}\right) }{\left( Av_{n},v_{n}\right) }$$\displaystyle u_{n+1}=u_{n}+t_{n}v_{n}$. (14.25)

T w i e r d z e n i e

Jeśli istnieją takie stałe dodatnie $ m$$ M$, że dla każdego$ u\in H$ spełniona jest nierówność

$\displaystyle m\Vert u\Vert^{2}\leq\left( Au,u\right) \leq M\Vert u\Vert^{2}$,
to otrzymany powyżej ciąg $ \left(u_{n}\right) $ zbiega do rozwiązania uogólnionego $ u_{0}$ równania $ Au=f$$ H_{A}$ (więc i w $ H$), przy czym zachodzi nierówność
$\displaystyle \Vert u_{n+1}-u_{0}\Vert_{A}\leq\Vert u_{1}-u_{0}\Vert_{A}\left( \frac{M-m}{M+m}\right) ^{n}$ dla $\displaystyle n=1,2,\ldots$.

nextuppreviouscontents
Next:ZadaniaUp:Wstęp do metod przybliżonychPrevious:Metoda najmniejszych kwadratówSpis rzeczy
Administrator 2003-04-24