next up previous contents
Next: Wariacyjna definicja rozwiązań uogólnionych Up: index Previous: Zadania   Spis rzeczy

Wstęp do metod przybliżonychSubsections

Administrator 2003-04-24