next up previous contents
Next: Przykładowe zagadnienia Up: index Previous: Przykłady zagadnień brzegowych -   Spis rzeczy

Elementy rachunku wariacyjnegoSubsections

Administrator 2003-04-06