nextuppreviouscontents
Next:Elementy rachunku wariacyjnegoUp:Rozwiązania uogólnione (słabe)Previous:Istnienie słabych rozwiązań zagadnieńSpis rzeczy

Subsections


Przykłady zagadnień brzegowych - analiza rozwiązalności

Zagadnienie Dirichleta dla równania Poissona

Rozważamy zagadnienie (ze stabilnym warunkiem brzegowym)
$\displaystyle -\Delta u=f$, dla $\displaystyle x\in\Omega$$\displaystyle u_{\vert\partial\Omega}=g$.
Niech $ v\in V=\left\{ u\in H^{1}\left( \Omega\right) :\,u_{\vert\partial\Omega}=0\right\} $$ w\in H^{1}\left(\Omega\right) $ taka, że$ w_{\vert\partial\Omega}=g$. Wtedy z (12.17) wynika, że $ a\left(v,u\right) =0$ oraz
$\displaystyle \left( \left( v,u\right) \right) =A\left( v,u\right) =%%{\displa......_{\Omega}}\frac{\partial v}{\partial x_{i}}\frac{\partial u}{\partial x_{i}}dx$.
Forma $ \left(\left( v,u\right) \right) $ jest $ V-$eliptyczna, ponieważ dla dowolnej funkcji $ v$ z przestrzeni $ V$, na mocy nierówności Friedrichsa (11.10) prawdziwe jest oszacowanie postaci
$\displaystyle \left( \left( v,v\right) \right) =%%{\displaystyle\sum\limits_{i......artial v}{\partial x_{i}}\right) ^{2}dx\geq\frac{1}{k}\Vertv\Vert_{1,2}^{2}%%$
dla pewnej stałej dodatniej $ k$.

W takim razie z istnienia funkcji $ w\in H^{1}\left(\Omega\right) $ takiej, że jej śladem na brzegu $ \partial\Omega$ jest $ g$, wynika istnienie i jednoznaczność rozwiązania tego zagadnienia.

Zagadnienie Neumanna dla równania Poissona

Rozważmy zagadnienie (z niestabilnym warunkiem brzegowym)
$\displaystyle -\Delta u=f$, dla $\displaystyle x\in\Omega$$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial\nu}_{\vert\partial\Omega}=h\text{.}%%$
Niech $ v\in V=H^{1}\left( \Omega\right) $. Wtedy $ a\left(v,u\right) =0$ oraz
$\displaystyle \left( \left( v,u\right) \right) =A\left( v,u\right) =%%{\displa......_{\Omega}}\frac{\partial v}{\partial x_{i}}\frac{\partial u}{\partial x_{i}}dx$.
W tym przypadku forma $ \left(\left( v,u\right) \right) $ nie jest$ V-$eliptyczna, ponieważ dla $ a\neq0$ funkcja stała $ v\equiv a$ spełnia warunek $ \left( \left( v,v\right) \right) =0$, ale $ \Vert v\Vert\neq0$. Oznacza to, że nie można stosować twierdzenia o istnieniu i jednoznaczności rozwiązania zagadnienia brzegowego.

Wykazanie rozwiązalności zagadnienia Neumanna wymaga przyjęcia pewnych dodatkowych założeń, których nie będziemy w tym miejscu omawiać. W przypadku klasycznym warunkiem tym jest równość (7.24).

Zagadnienie Newtona dla równania Poissona

Rozważmy zagadnienie (z niestabilnym warunkiem brzegowym)
$\displaystyle -\Delta u=f$, dla $\displaystyle x\in\Omega$$\displaystyle \left( \frac{\partialu}{\partial\nu}+\sigma u\right) _{\vert\partial\Omega}=h\text{.}%%$
Niech $ v\in V=H^{1}\left( \Omega\right) $. Wtedy, zgodnie z równością (12.22)
$\displaystyle A\left( v,u\right) =%%{\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n}}{\dis......_{\Omega}}\frac{\partial v}{\partial x_{i}}\frac{\partial u}{\partial x_{i}}dx$$\displaystyle a\left( v,u\right) =%%{\displaystyle\int\limits_{\partial\Omega}}\sigma uvds$,
zatem
$\displaystyle \left( \left( v,u\right) \right) =%%{\displaystyle\sum\limits_{i......u}{\partial x_{i}}dx+%%{\displaystyle\int\limits_{\partial\Omega}}\sigma uvds$.
Załóżmy ponadto, że we wszystkich punktach $ P\in\partial\Omega$ spełniona jest nierówność $ \sigma\left( P\right) \geq\sigma_{0}>0$. Oznaczając $ C=\min\left\{ 1,\sigma_{0}\right\} $ i stosując nierówność Friedrichsa (11.10) otrzymujemy
$\displaystyle \left( \left( v,v\right) \right) \geq {\displaystyle\sum\limits_{......imits_{\partial\Omega}}v^{2}ds\right) \geq\frac{C}{k}\Vert v\Vert_{1,2}^{2}%%$
co dowodzi $ V-$eliptyczności formy $ \left(\left( v,u\right) \right) $. Oznacza to, że rozważany problem posiada jednoznaczne rozwiązanie.
nextuppreviouscontents
Next:Elementy rachunku wariacyjnegoUp:Rozwiązania uogólnione (słabe)Previous:Istnienie słabych rozwiązań zagadnieńSpis rzeczy
Administrator 2003-03-17