nextuppreviouscontents
Next:Zagadnienia graniczne poprawnie postawioneUp:Pojęcia podstawowePrevious:Uwagi o klasyfikacji liniowychSpis rzeczy

Zagadnienie Cauchy'ego dla równania liniowego

Rozważmy liniowe r.r.cz. rzędu $ m$ postaci
$\displaystyle u_{x_{n}\ldots x_{n}}^{\left( m\right) }=<tex2html_comment_mark>1......_{2},\ldots,x_{n}\right) D^{\alpha}u+f\left( x_{1},x_{2},\ldots,x_{n}\right)%%$ (1.14)

w obszarze $ \Omega\subset\mathbb{R}^{n}$, który ma niepuste przecięcie z płaszczyzną $ x_{n}=0$.
 
 

Zagadnieniem Cauchy'ego (zagadnieniem początkowym) dla równania (1.14) nazywamy zagadnienie polegające na wyznaczeniu rozwiązania tego równania spełniającego jednocześnie następujące warunki początkowe

$\displaystyle u_{x_{n}\ldots x_{n}}^{\left( k\right) }\left( x_{1},x_{2},\ldots ,x_{n-1},0\right) =\varphi_{k}\left( x_{1},x_{2},\ldots,x_{n-1}\right)$    dla $\displaystyle \left( x_{1},x_{2},\ldots,x_{n-1},0\right) \in\Omega%%$ (1.15)

$ k=0,1,\ldots,m-1$.

Następujące twierdzenie określa warunki wystarczające istnienia lokalnego rozwiązania powyższego zagadnienia początkowego.
 
 

T w i e r d z e n i e (Cauchy'ego-Kowalewskiej)

Jeżeli:

$ 1^{\circ}$
współczynniki $ a_{\alpha}$ i wyraz wolny $ f$ w równaniu (1.14) są funkcjami analitycznymi w obszarze $ \Omega$,
$ 2^{\circ}$
funkcje $ \varphi_{k}$ ($ k=0,1,\ldots,m-1$) są analityczne w obszarze $ \omega$ będącym przecięciem $ \Omega$ i płaszczyzny $ x_{n}=0$,
to zagadnienie Cauchy'ego (1.14)-(1.15) ma dokładnie jedno rozwiązanie analityczne, określone w pewnym otoczeniu $ \Omega^{\prime}$ obszaru $ \omega$. Obszar $ \Omega^{\prime}$ zależy od obszaru analityczności danych funkcji.


nextuppreviouscontents
Next:Zagadnienia graniczne poprawnie postawioneUp:Pojęcia podstawowePrevious:Uwagi o klasyfikacji liniowychSpis rzeczy
Administrator 2003-02-13