nextuppreviouscontents
Next:Ślady funkcji z przestrzeniUp:Informacja o przestrzeniach SobolewaPrevious:Informacja o przestrzeniach SobolewaSpis rzeczy

Definicja przestrzeni Sobolewa

Niech $ \Omega\subset\mathbb{R}^{n}$ będzie zbiorem mierzalnym. Rozważmy przestrzeń Hilberta $ X=L^{2}\left( \Omega\right) $ z iloczynem skalarnym zdefiniowanym równością (10.9) i normą zdefiniowaną wzorem (10.10). W tej przestrzeni rozważamy podzbiór składający się z funkcji f, których pochodne cząstkowe w sensie dystrybucyjnym do rzędu m włącznie (patrz również wzory (8.1)-(8.3)) należą do$ L^{2}\left(\Omega\right) $.

W podzbiorze takich funkcji wprowadzamy funkcjonał $ \Vert f\Vert_{m,2}$ określony wzorem

$\displaystyle \Vert f\Vert_{m,2}=\sqrt{<tex2html_comment_mark>1851 {\displaysty......its_{0\leq\left\vert \alpha\right\vert \leq m}} \Vert D^{\alpha}f\Vert_{2}^{2}}$. (11.1)

Można pokazać, że $ \Vert f\Vert_{m,2}$ spełnia wszystkie aksjomaty normy.

D e f i n i c j a

Przestrzenią Sobolewa $ H^{m}\left( \Omega\right) $ nazywamy zbiór

$\displaystyle H^{m}\left( \Omega\right) =\left\{ f\in L^{2}\left( \Omega\right)......ght) \text{ \ dla }0\leq\left\vert \alpha\right\vert \leq m\right\} \text{.}%%$ (11.2)

T w i e r d z e n i e

Przestrzeń $ H^{m}\left( \Omega\right) $ jest zupełna, jest zatem przestrzenią Hilberta. Funkcjonał $ \Vert f\Vert_{m,2}$ określa normę w $ H^{m}\left( \Omega\right) $, zaś iloczyn skalarny zadany jest wzorem

$\displaystyle \left( f,g\right) =<tex2html_comment_mark>1857 {\displaystyle\sum......leq m}} {\displaystyle\int\limits_{\Omega}} D^{\alpha}f\overline{D^{\alpha}g}dx$. (11.3)

U w a g a

Powyższą definicję przestrzeni Sobolewa można rozszerzyć na przypadek przestrzeni $ L^{p}\left( \Omega\right) $, w których norma zadana jest wzorem

$\displaystyle \Vert f\Vert_{p}=\left( {\displaystyle\int\limits_{\Omega}} \left\vert f\left( x\right) \right\vert ^{p}dx\right) ^{\frac{1}{p}}$ dla $\displaystyle p>1$. (11.4)


nextuppreviouscontents
Next:Ślady funkcji z przestrzeniUp:Informacja o przestrzeniach SobolewaPrevious:Informacja o przestrzeniach SobolewaSpis rzeczy
Administrator 2003-03-07