next up previous contents
Next: Definicja przestrzeni Sobolewa Up: index Previous: Zadania   Spis rzeczy

Informacja o przestrzeniach SobolewaSubsections

Administrator 2003-03-07