nextuppreviouscontents
Next:Informacja o przestrzeniach SobolewaUp:Informacja o przestrzeniach HilbertaPrevious:Szeregi Fouriera względem układówSpis rzeczy

Zadania

 1. Zbadać, czy równo¶ć $ \left( x,y\right) =xy+x+2y+1$ okre¶la iloczyn skalarny w $ \mathbb{R}$?
 2. Niech $ X=L^{2}\left( \left[ 0,1\right] \right) $ z norm± $ \Vertf\Vert=\sqrt{%%{\displaystyle\int\limits_{0}^{1}}\left\vert f\left( x\right) \right\vert ^{2}dx}$$ X_{0}=\operatorname*{lin}%%\left( 1,\text{ }x\right) \subset X.$ Zortonormalizować układ$ \left\{ 1,\text{ }x\right\} $ oraz wyznaczyć rzut ortogonalny elementu$ f\left( x\right) =x^{2}$ na $ X_{0}$.
 3. Niech $ X=L^{2}\left( \left[ 0,\pi\right] \right) $ z norm±$ \Vert f\Vert=\sqrt{%%{\displaystyle\int\limits_{0}^{\pi}}\left\vert f\left( x\right) \right\vert ^{2}dx}$$ X_{0}=\operatorname*{lin}%%\left( \frac{1}{\sqrt{\pi}},\text{ }\sin x\right) \subset X.$ Zortonormalizować układ $ \left\{ \frac{1}{\sqrt{\pi}},\text{ }\sinx\right\} $ oraz wyznaczyć rzut ortogonalny elementu $ f\left( x\right)=1+\frac{1}{2}\sin x$ na $ X_{0}$.
 4. ZnaleĽć rzut ortogonalny w przestrzeni $ X=L^{2}\left(-1;1\right) $ funkcji $ f\left( x\right) =1+\sin x$ na podprzestrzeń domknięt± $ X_{0}=\operatorname*{lin}\left( e_{1},e_{2}\right) $, gdzie $ e_{1}\left( x\right) $$ e_{2}\left( x\right) $ s± funkcjami otrzymanymi z ortonormalizacji układu funkcji $ f_{1}\left( x\right) =1$,$ f_{2}\left( x\right) =1+x$.
 5. ZnaleĽć rzut ortogonalny w przestrzeni $ X=L^{2}\left(-1;1\right) $ funkcji $ f\left( x\right) =1+\cos x$ na podprzestrzeń domknięt± $ X_{0}=\operatorname*{lin}\left( e_{1},e_{2}\right) $, gdzie $ e_{1}\left( x\right) $$ e_{2}\left( x\right) $ s± funkcjami otrzymanymi z ortonormalizacji układu funkcji $ f_{1}\left( x\right) =1$,$ f_{2}\left( x\right) =1-x$.
 6. Funkcję $ f\left( x\right) =1-2x$ przedstawić w postaci sumy trygonometrycznego szeregu Fouriera w przedziale $ \left( -\pi;+\pi\right) $. Narysować wykres sumy tego szeregu w przedziale $ \left[ -\pi;+3\pi\right] $.
 7. Funkcję $ f\left( x\right) =2\cos^{2}x$ przedstawić w postaci sumy trygonometrycznego szeregu Fouriera w przedziale $ \left( -\pi;+\pi\right) $. Narysować wykres sumy tego szeregu w przedziale $ \left[-3\pi;+3\pi\right] $.
 8. Funkcję $ f\left( x\right) =2\sin^{2}x$ przedstawić w postaci sumy trygonometrycznego szeregu Fouriera w przedziale $ \left( -\pi;+\pi\right) $. Narysować wykres sumy tego szeregu w przedziale $ \left[-3\pi;+3\pi\right] $.
 9. Funkcję $ f\left( x\right) =1+2\sin2x$ przedstawić w postaci sumy trygonometrycznego szeregu Fouriera w przedziale $ \left( -\pi;+\pi\right) $. Narysować wykres sumy tego szeregu w przedziale $ \left[-3\pi;+3\pi\right] $.
 10. Funkcję $ f\left( x\right) =1+2\cos2x$ przedstawić w postaci sumy trygonometrycznego szeregu Fouriera w przedziale $ \left( -\pi;+\pi\right) $. Narysować wykres sumy tego szeregu w przedziale $ \left[-3\pi;+3\pi\right] $.
 11. Funkcję $ f\left( x\right) =x\left( \pi-x\right) \left(\pi+x\right) $ przedstawić w postaci sumy trygonometrycznego szeregu Fouriera w przedziale $ \left( -\pi;+\pi\right) $. Narysować wykres sumy tego szeregu w przedziale $ \left[ -2\pi;+2\pi\right] $.

nextuppreviouscontents
Next:Informacja o przestrzeniach SobolewaUp:Informacja o przestrzeniach HilbertaPrevious:Szeregi Fouriera względem układówSpis rzeczy
Administrator 2003-03-01