nextuppreviouscontents
Next:Ortogonalność, twierdzenie o rzucieUp:Informacja o przestrzeniach HilbertaPrevious:Przestrzenie unitarne, iloczyn skalarnySpis rzeczy

Subsections


Przykłady przestrzeni Hilberta

Przestrzeń euklidesowa n-wymiarowa rzeczywista lub zespolona

Niech $ X=\mathbb{R}^{n}$ lub $ X=\mathbb{C}^{n}$ i niech $ x=\left( x_{1}%%,x_{2},\ldots,x_{n}\right) $$ y=\left( y_{1},y_{2},\ldots,y_{n}\right) \inX$.

Iloczyn skalarny definiujemy jako

$\displaystyle \left( x,y\right) =<tex2html_comment_mark>1648 {\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n}} x_{i}\overline{y}_{i}$. (10.3)

Wtedy

$\displaystyle \Vert x\Vert=\sqrt{\left( x,x\right) }=\sqrt{<tex2html_comment_mark>1653 {\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n}} \left\vert x_{i}\right\vert ^{2}}$. (10.4)

Nierówność Schwarza (10.1) przybiera równoważną postać

$\displaystyle \left\vert {\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n}} x_{i}\overline{y}......>1665 {\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n}} \left\vert y_{i}\right\vert ^{2}}%%$ (10.5)

i znana jest pod nazwą nierówności Cauchy'ego.

Zupełność przestrzeni $ \mathbb{R}^{n}$ (lub $ \mathbb{C}^{n}$) wynika z zupełności zbioru liczb rzeczywistych i zespolonych.

Przestrzeń ciągów sumowalnych z kwadratem

Niech $ X=l^{2}$ będzie przestrzenią ciągów rzeczywistych lub zespolonych $ \left( \xi_{k}\right) $ takich, że
$\displaystyle %%{\displaystyle\sum\limits_{k=1}^{+\infty}}\left\vert \xi_{k}\right\vert ^{2}<\infty,$
ze zwykłymi działaniami dodawania ciągów po współrzędnych i mnożenia przez liczbę.

Iloczyn skalarny ciągów $ x=\left( \xi_{k}\right) $$ y=\left(\eta_{k}\right) $ definiujemy jako

$\displaystyle \left( x,y\right) =<tex2html_comment_mark>1674 {\displaystyle\sum\limits_{k=1}^{+\infty}} \xi_{k}\overline{\eta}_{k}$. (10.6)

Poprawność powyższej definicji wynika z oszacowania $ \left\vert\xi_{k}\overline{\eta}_{k}\right\vert \leq\frac{1}{2}\left( \left\vert \xi_{k}\right\vert ^{2}+\left\vert \eta_{k}\right\vert ^{2}\right) $.

Z definicji normy wynika, że

$\displaystyle \Vert x\Vert=\sqrt{\left( x,x\right) }=\sqrt{<tex2html_comment_ma...... {\displaystyle\sum\limits_{k=1}^{+\infty}} \left\vert \xi_{k}\right\vert ^{2}}$. (10.7)

Nierówność Schwarza przybiera postać

$\displaystyle \left\vert {\displaystyle\sum\limits_{k=1}^{+\infty}} \xi_{k}\ove......isplaystyle\sum\limits_{k=1}^{+\infty}} \left\vert \eta_{k}\right\vert ^{2}}%%$ (10.8)

(jest to tzw. nierówność Cauchy'ego dla szeregów).

Dowodzi się, że przestrzeń $ X=l^{2}$ jest zupełna.

Przestrzeń funkcji całkowalnych z kwadratem

Niech $ X=L^{2}\left( \Omega\right) $ będzie przestrzenią funkcji$ f\left( x\right) $ określonych na zbiorze $ \Omega\subset\mathbb{R}^{n}$ o wartościach rzeczywistych lub zespolonych takich, że
$\displaystyle %%{\displaystyle\int\limits_{\Omega}}\left\vert f\left( x\right) \right\vert ^{2}dx<\infty$.
Zakładamy, że $ \left\vert \Omega\right\vert >0$, gdzie $ \left\vert \Omega\right\vert$ oznacza miarę zbioru $ \Omega$. W przestrzeni $ L^{2}\left(\Omega\right) $ wprowadzamy zwykłe działania dodawania funkcji i mnożenia funkcji przez liczby.

Iloczyn skalarny definiujemy jako

$\displaystyle \left( f,g\right) =<tex2html_comment_mark>1701 {\displaystyle\int\limits_{\Omega}} f\left( x\right) \overline{g\left( x\right) }dx$. (10.9)

Jego istnienie wynika z nierówności $ \left\vert f\left( x\right)\overline{g\left( x\right) }\right\vert \leq\frac{......x\right) \right\vert ^{2}+\left\vert g\left( x\right) \right\vert ^{2}\right) $.

Normę definiujemy następująco

$\displaystyle \Vert f\Vert_{2}=\sqrt{\left( f,f\right) }=\sqrt{<tex2html_commen......splaystyle\int\limits_{\Omega}} \left\vert f\left( x\right) \right\vert ^{2}dx}$. (10.10)

Nierówność Schwarza jest postaci

$\displaystyle \left\vert {\displaystyle\int\limits_{\Omega}} f\left( x\right) \......aystyle\int\limits_{\Omega}} \left\vert g\left( x\right) \right\vert ^{2}dx}%%$ (10.11)

i znana jest pod nazwą nierówności Buniakowskiego dla całek.

Można dowieść, że przestrzeń $ L^{2}\left(\Omega\right) $ jest zupełna.

Zbieżność w przestrzeni $ L^{2}\left(\Omega\right) $ nie jest równoważna zbieżności punktowej, ale prawdziwe jest następujące twierdzenie.

T w i e r d z e n i e

Jeśli $ f_{n}\rightarrow f_{0}$$ L^{2}\left(\Omega\right) $ i$ f_{n}\left( x\right) \rightarrow f\left( x\right) $ prawie wszędzie na $ \Omega$, to $ f\in L^{2}\left( \Omega\right) $$ f=f_{0}$.


nextuppreviouscontents
Next:Ortogonalność, twierdzenie o rzucieUp:Informacja o przestrzeniach HilbertaPrevious:Przestrzenie unitarne, iloczyn skalarnySpis rzeczy
Administrator 2003-03-01