nextuppreviouscontents
Next:Przykłady przestrzeni HilbertaUp:Informacja o przestrzeniach HilbertaPrevious:Informacja o przestrzeniach HilbertaSpis rzeczy

Przestrzenie unitarne, iloczyn skalarny

Niech dana będzie przestrzeń liniowa $ X$. Załóżmy, że każdej parze elementów $ x,y\in X$ została przyporządkowana liczba $ \left( x,y\right) \in\mathbb{C}$ (lub $ \mathbb{R}$), przy czym przyporządkowanie to spełnia warunki:
$ 1^{\circ}$
$ \left( x,y\right) =\overline{\left( y,x\right) }$,
$ 2^{\circ}$
$ \left( x+y,z\right) =\left( x,z\right) +\left(y,z\right) $,
$ 3^{\circ}$
$ \left( \alpha x,y\right) =\alpha\left( x,y\right) $,
$ 4^{\circ}$
$ \left( x,x\right) >0$ dla $ x\neq0$$ \left( 0,0\right)=0$.
Liczbę $ \left( x,y\right) $ nazywamy iloczynem skalarnym elementów $ x$$ y$.

Warunki $ 1^{\circ}-4^{\circ}$ są aksjomatami iloczynu skalarnego.

U w a g a

Prawdziwe są także wzory:

a)
$ \left( z,x+y\right) =\left( z,x\right) +\left( z,y\right) $,
b)
$ \left( x,\alpha y\right) =\overline{\alpha}\left( x,y\right) $.
Wynikają one bezpośrednio z aksjomatów iloczynu skalarnego.
 

T w i e r d z e n i e (tzw. nierówność Schwarza)

Iloczyn skalarny spełnia nierówność

$\displaystyle \left\vert \left( x,y\right) \right\vert ^{2}\leq\left( x,x\right) \left( y,y\right)$. (10.1)

Dla dowodu wystarczy zauważyć, że dla dowolnego $ t\in\mathbb{R}$ i dowolnego elementu $ y\neq0$ zachodzi nierówność $ \left(x+ty,x+ty\right) \geq0$. Z aksjomatów iloczynu skalarnego wynika, że

$\displaystyle \left( x+ty,x+ty\right) =\left( x,x\right) +\overline{t}\left(x,......verline{\left( x,y\right) }+\left\vert t\right\vert ^{2}\left(y,y\right) \geq0$.
Podstawiając
$\displaystyle t=-\frac{\left( x,y\right) }{\left( y,y\right) }%%$
do powyższej nierówności otrzymujemy ostatecznie
$\displaystyle \left( x,x\right) -\frac{\left\vert \left( x,y\right) \right\vert ^{2}}{\left(y,y\right) }\geq0$
co jest równoważne nierówności (10.1), a zatem kończy dowód.
 

U w a g a   1

Można pokazać, że nierówność Schwarza (10.1) staje się równością wtedy i tylko wtedy, gdy elementy $ x$$ y$ są liniowo zależne.

U w a g a   2

Jeżeli $ \left( x,y\right) $ jest iloczynem skalarnym w przestrzeni liniowej $ X$, to wzór

$\displaystyle \Vert x\Vert=\sqrt{\left( x,x\right) }%%$ (10.2)

określa normę w przestrzeni $ X$.

Z definicji normy, aksjomatów iloczynu skalarnego i nierówności Schwarza wynika, że

$\displaystyle \Vert x+y\Vert^{2}$ $\displaystyle =\left( x+y,x+y\right) =\left( x,x\right) +\left( x,y\right) +\left( y,x\right) +\left( y,y\right) \leq$  
  $\displaystyle \leq\left( x,x\right) +2\left\vert \left( x,y\right) \right\vert ......right) +2\sqrt{\left( x,x\right) }\sqrt{\left( y,y\right) }+\left( y,y\right) =$  
  $\displaystyle =\Vert x\Vert^{2}+2\Vert x\Vert\Vert y\Vert+\Vert y\Vert^{2}=\left( \Vert x\Vert+\Vert y\Vert\right) ^{2}$  

oraz

$\displaystyle \Vert\alpha x\Vert=\sqrt{\left( \alpha x,\alpha x\right) }=\sqrt......\overline{\alpha}\left( x,x\right) }=\left\vert \alpha\right\vert \Vertx\Vert$
co kończy dowód.
 

D e f i n i c j a

Zbiór $ X$ nazywamy przestrzenią unitarną, jeżeli:

$ 1^{\circ}$
$ X$ jest przestrzenią liniową,
$ 2^{\circ}$
$ X$ określony jest iloczyn skalarny $ \left( x,y\right) $,
$ 3^{\circ}$
$ X$ zdefiniowana jest norma wzorem (10.2).
D e f i n i c j a

$ X$ jest przestrzenią Hilberta wtedy i tylko wtedy, gdy$ X$ jest przestrzenią unitarną zupełną (zupełność oznacza, że każdy ciąg spełniający warunek Cauchy'ego zbieżności ciągu ma granicę należącą do tej przestrzeni).


nextuppreviouscontents
Next:Przykłady przestrzeni HilbertaUp:Informacja o przestrzeniach HilbertaPrevious:Informacja o przestrzeniach HilbertaSpis rzeczy
Administrator 2003-03-01