nextuppreviouscontents
Next:Przestrzeń funkcji próbnych ,Up:indexPrevious:ZadaniaSpis rzeczy

Dystrybucje, wiadomości wstępne (I)

Wielkości fizyczne opisujemy najczęściej przyporządkowując im funkcje (np. zależne od czasu). Inną drogą opisu tych wielkości jest przyporządkowanie im funkcjonałów określonych na odpowiednich przestrzeniach funkcyjnych rzeczywistych lub zespolonych. Funkcjonały takie nazywamy dystrybucjami. Dystrybucje mogą być określone na różnych przestrzeniach funkcyjnych. Zmieniając odpowiednią przestrzeń funkcyjną zmieniamy klasę dystrybucji.

Poniżej przedstawimy podstawowe pojęcia dotyczące dystrybucji.
 


Subsections

Administrator 2003-02-23