nextuppreviouscontents
Next:Dystrybucje, wiadomości wstępne (I)Up:Zagadnienia brzegowe dla równańPrevious:Stabilność rozwiązania zagadnienia DirichletaSpis rzeczy

Zadania

 1. Znaleźć funkcję harmoniczną $ u\left( x,y\right) $ w obszarze $ D=\left\{ \left( x,y\right) :x^{2}+y^{2}<1\right\} $ spełniającą warunek brzegowy $ u_{\vert\partial D}=x+xy$.
 2. Znaleźć funkcję harmoniczną $ u\left( x,y\right) $ w obszarze $ D=\left\{ \left( x,y\right) :x^{2}+y^{2}<4\right\} $ spełniającą warunek brzegowy $ u_{\vert\partial D}=x^{2}-2xy+2y^{2}$.
 3. Znaleźć funkcję harmoniczną $ u\left( x,y\right) $ w obszarze $ D=\left\{ \left(x,y\right) :x^{2}+y^{2}<a^{2}\right\} $ spełniającą warunek brzegowy $ u_{\vert\partial D}=3x^{2}+xy-3y^{2}+x-y-2$,$ a>0$.
 4. Znaleźć funkcję harmoniczną $ u\left( x,y\right) $ w obszarze $ D=\left\{ \left( x,y\right) :x^{2}+y^{2}<4\right\} $ spełniającą warunek brzegowy $ u_{\vert\partial D}=x+3xy-x^{2}y$.
 5. Znaleźć funkcję harmoniczną $ u\left( x,y\right) $ w obszarze $ D=\left\{ \left( x,y\right) :x^{2}+y^{2}<1\right\} $ spełniającą warunek brzegowy $ \frac{\partial u}{\partial n}_{\vert\partialD}=x+y $ i taką, że $ u\left( 0,0\right) =0$.
 6. Znaleźć funkcję harmoniczną $ u\left( x,y\right) $ w obszarze $ D=\left\{ \left( x,y\right) :x^{2}+y^{2}<1\right\} $ spełniającą warunek brzegowy $ \frac{\partial u}{\partial n}_{\vert\partialD}=x^{3}-y^{3}$ i taką, że $ u\left( 0,0\right) =3$.
 7. Znaleźć funkcję harmoniczną $ u\left( x,y\right) $ w obszarze $ D=\left\{ \left( x,y\right) :x^{2}+y^{2}<1\right\} $ spełniającą warunek brzegowy $ \frac{\partial u}{\partial n}_{\vert\partialD}=x^{2}$ i taką, że $ u\left( 0,0\right) =0$.
 8. Znaleźć rozwiązanie równania Laplace'a $ \Delta u=0$ w prostokącie $ D=\left[ 0,a\right] \times\left[ 0,b\right] $, jeżeli na brzegu prostokąta określone są warunki $ u\left( 0,y\right)=\varphi_{0}\left( y\right) $$ u\left( a,y\right) =\varphi_{1}\left(y\right) $$ u\left( x,0\right) =\psi_{0}\left( x\right) $$ u\left(x,b\right) =\psi_{1}\left( x\right) $ oraz funkcje dane spełniają odpowiednie warunki zgodności. Rozwiązać powyższe zagadnienie w przypadku szczególnym
 9. $\displaystyle \varphi_{0}\left( y\right) =Ay\left( b-y\right)$   , $\displaystyle \psi_{0}\left(x\right) =B\sin\frac{\pi x}{a}$$\displaystyle \varphi_{1}\left( y\right) =\psi_{1}\left( x\right) =0$.$\displaystyle %%$
 10. Znaleźć rozwiązanie równania Laplace'a $ \Delta u=0$ w prostokącie $ D=\left[ 0,a\right] \times\left[ 0,b\right] $, jeżeli na brzegu prostokąta określone są warunki $ u\left( 0,y\right)=A$$ u\left( a,y\right) =Ay$$ u_{y}\left( x,0\right) =0$,

 11. $ u_{y}\left( x,b\right) =0$.
 12. Znaleźć rozwiązanie równania Laplace'a $ \Delta u=0$ w prostokącie $ D=\left[ 0,a\right] \times\left[ 0,b\right] $, jeżeli na brzegu prostokąta określone są warunki $ u\left( 0,y\right)=A$$ u_{x}\left( a,y\right) =0$$ u_{y}\left( x,0\right) =T\sin\frac{\pix}{2a}$$ u\left( x,b\right) =0$.

nextuppreviouscontents
Next:Dystrybucje, wiadomosci wtępne (I) Up:Zagadnienia brzegowe dla równańPrevious:Stabilność rozwiązania zagadnienia DirichletaSpis rzeczy
Administrator 2003-02-19