next up previous contents
Next: Zadania Up: Zagadnienia brzegowe dla równań Previous: Jednoznaczność zagadnienia Dirichleta i   Spis rzeczy

Stabilność rozwiązania zagadnienia Dirichleta

Załóżmy, że $ u_{1}$ i $ u_{2}$ są rozwiązaniami zagadnienia Dirichleta dla równania Poissona

$\displaystyle \Delta u_{i}=f$ dla $\displaystyle \left( x,y\right) \in D$,  $\displaystyle i=1,2$

z warunkami brzegowymi

$\displaystyle u_{i\vert\partial D}=g_{i}$,  $\displaystyle i=1,2$.$\displaystyle %%
$

W takim razie funkcja $ u=u_{1}-u_{2}$ jest rozwiązaniem zagadnienia Dirichleta dla równania Laplace'a

$\displaystyle \Delta u=0$$\displaystyle D$,  $\displaystyle u_{\vert\partial D}=g_{1}-g_{2}$.$\displaystyle %%
$

Przypuśćmy, że dla każdego $ P\in\partial D$ zachodzi nierówność

$\displaystyle \left\vert g_{1}\left( P\right) -g_{2}\left( P\right) \right\vert \leq
\varepsilon$.$\displaystyle %%
$

Ponieważ funkcja stała równa $ \varepsilon$, jest funkcją harmoniczną, więc na mocy wniosku $ 2$ z zasady maksimum dla funkcji harmonicznych (patrz poprzedni wykład), zachodzi nierówność

$\displaystyle \left\vert u_{1}\left( x,y\right) -u_{2}\left( x,y\right) \right\vert
\leq\varepsilon
$

dla dowolnych punktów $ \left(
x,y\right) \in D$, co dowodzi stabilności rozwiązania.Administrator 2003-02-19