nextuppreviouscontents
Next:Stabilność rozwiązania zagadnienia DirichletaUp:Zagadnienia brzegowe dla równańPrevious:Metoda odwzorowań konforemnychSpis rzeczy

Jednoznaczność zagadnienia Dirichleta i Neumanna

Niech $ u_{1}$$ u_{2}$ będą dwoma rozwiązaniami zagadnienia Dirichleta dla równania Laplace'a (Poissona). Wówczas różnica$ u=u_{1}-u_{2}$ jest rozwiązaniem zagadnienia
$\displaystyle \Delta u=0$, dla $\displaystyle x\in D$$\displaystyle u_{\vert\partial D}=0$.$\displaystyle %%$
Z własności $ 3$ funkcji harmonicznych wynika, że $ u\equiv0$, zatem$ u_{1}\equiv u_{2}$$ D$.
 
 

W przypadku zagadnienia Neumanna różnica $ u=u_{1}-u_{2}$ dwóch rozwiązań tego zagadnienia jest rozwiązaniem problemu

$\displaystyle \Delta u=0$, dla $\displaystyle x\in D$$\displaystyle \frac{\partial u}{\partialn}_{\vert\partial D}=0\text{.}%%$
Na mocy własności $ 3$ funkcji harmonicznych wnioskujemy, że$ u=Const$. O ile więc nie przyjmiemy jakiegoś dodatkowego założenia, to nie możemy twierdzić, że rozwiązanie zagadnienia Neumanna, o ile istnieje, jest jedyne. Zwykle takim dodatkowym założeniem gwarantującym jednoznaczność rozwiązania jest podanie wartości $ u$ w jakimś punkcie obszaru $ D$.

U w a g a

Z pierwszej tożsamości Greena (6.5) dla $ u=1$$ v=u$ wynika, że

$\displaystyle %%{\displaystyle\iint\limits_{D}}\Delta u\left( x,y\right) dxdy=%%{\displaystyle\int\limits_{\partial D}}\frac{\partial u}{\partial n}ds$.$\displaystyle %%$
Oznacza to, że w zagadnieniu Neumanna nie można zadać wartości pochodnej $ \frac{\partial u}{\partial n}$ na brzegu $ \partial D$ w sposób dowolny. W szczególności funkcje dane muszą spełniać warunek
$\displaystyle <tex2html_comment_mark>1058 {\displaystyle\iint\limits_{D}} f\lef......l_comment_mark>1062 {\displaystyle\int\limits_{\partial D}} g\left( s\right) ds$.$\displaystyle %%$ (7.24)

Jest to warunek konieczny rozwiązalności tego zagadnienia.


nextuppreviouscontents
Next:Stabilność rozwiązania zagadnienia DirichletaUp:Zagadnienia brzegowe dla równańPrevious:Metoda odwzorowań konforemnychSpis rzeczy
Administrator 2003-02-19