nextuppreviouscontents
Next:Jednoznaczność zagadnienia Dirichleta iUp:Zagadnienia brzegowe dla równańPrevious:Metoda szeregów Fouriera dlaSpis rzeczy

Metoda odwzorowań konforemnych

Rozważmy zagadnienie Dirichleta dla równania Laplace'a w półpłaszczyźnie
$\displaystyle \Delta u=0$ dla $\displaystyle (x,y)\in D=\left\{ (x,y):y>0\right\}$. (7.20)

Załóżmy, że szukana funkcja $ u\left( x,y\right) $ jest ciągła dla $ y\geq0$, ograniczona w nieskończoności i spełnia warunek brzegowy

$\displaystyle u\left( x,0\right) =\alpha\left( x\right)$, dla $\displaystyle x\in\mathbb{R}$,$\displaystyle %%$ (7.21)

gdzie $ \alpha\left( x\right) $ jest daną funkcją ograniczoną w nieskończoności.

Z teorii funkcji zmiennych zespolonych wiadomo, że funkcja

$\displaystyle w=f\left( z\right) =\frac{z-z_{0}}{z-\overline{z}_{0}}%%$
jest odwzorowaniem konforemnym półpłaszczyzny $ y>0$ w koło jednostkowe $ \left\vert w\right\vert <1$, przy którym brzeg półpłaszczyzny (tzn. prosta $ y=0$) przechodzi na okrąg $ \left\vert w\right\vert =1$, a punkt $ z_{0}$ w punkt $ w=0$. Wówczas funkcja $ U$ określona jako$ U\left( w\right) =u\left( z\right) $, gdzie $ z=x+iy$, jest funkcją harmoniczną w kole $ \left\vert w\right\vert <1$ taką, że
$\displaystyle U_{\vert\left\vert w\right\vert =1}=u\left( x,0\right) =\alpha\left( x\right)=:A\left( \psi\right)$,$\displaystyle %%$
gdzie $ w=f\left( x\right) $$ x\in\mathbb{R}$ (patrz zadanie $ 5$ z poprzedniego wykładu).

Z twierdzenia Gaussa o wartości średniej dla funkcji harmonicznych wynika, że

$\displaystyle U\left( 0\right) =u\left( z_{0}\right) =\frac{1}{2\pi}<tex2html_c......mment_mark>1035 {\displaystyle\int\limits_{0}^{2\pi}} A\left( \psi\right) d\psi$.$\displaystyle %%$ (7.22)

Ponieważ

$\displaystyle e^{i\psi}=\frac{x-z_{0}}{x-\overline{z}_{0}}$, więc $\displaystyle d\psi=\frac{2y_{0}}{\left( x-x_{0}\right) ^{2}+y_{0}^{2}}dx$.$\displaystyle %%$
Zamieniając zmienne w całce (7.22), otrzymujemy
$\displaystyle u\left( x_{0},y_{0}\right) =\frac{1}{\pi}<tex2html_comment_mark>1......ty}} \frac{y_{0}}{\left( x-x_{0}\right) ^{2}+y_{0}^{2}}\alpha\left( x\right) dx$.$\displaystyle %%$ (7.23)

Wzór (7.23) przedstawia rozwiązanie zagadnienia (7.20)-(7.21).


nextuppreviouscontents
Next:Jednoznaczność zagadnienia Dirichleta iUp:Zagadnienia brzegowe dla równańPrevious:Metoda szeregów Fouriera dlaSpis rzeczy
Administrator 2003-02-19