nextuppreviouscontents
Next:Metoda odwzorowań konforemnychUp:Zagadnienia brzegowe dla równańPrevious:Metoda funkcji GreenaSpis rzeczy

Metoda szeregów Fouriera dla koła

Rozważamy równanie Laplace'a (7.1) z funkcją niewiadomą$ u=u(x,y)$
$\displaystyle \Delta u=0$ dla $\displaystyle (x,y)\in D=\left\{ (x,y):x^{2}+y^{2}<a^{2}\right\}%%$ (7.17)

z warunkiem brzegowym

$\displaystyle u_{\vert\partial D}=\varphi(\alpha)$ dla $\displaystyle \alpha\in\lbrack0,2\pi]$,$\displaystyle %%$
gdzie $ \varphi$ jest daną funkcją ciągłą, która może być przedstawiona w postaci sumy trygonometrycznego szeregu Fouriera.

Jedna z metod rozwiązania oparta jest na przedstawieniu niewiadomej funkcji harmonicznej $ u$ w postaci części rzeczywistej pewnej funkcji holomorficznej w kole $ D$

$\displaystyle u(r,\alpha)=\operatorname{Re}\left( \sum\limits_{n=0}^{+\infty}c_......m\limits_{n=0}^{+\infty}r^{n}\left( a_{n}\cos n\alpha -b_{n}\sin n\alpha\right)$,$\displaystyle %%$ (7.18)

gdzie

$\displaystyle z=re^{i\alpha},$$\displaystyle r=\sqrt{x^{2}+y^{2}}=\left\vert z\right\vert ,$$\displaystyle %%\alpha=\arg z$$\displaystyle c_{n}=a_{n}+ib_{n}$.$\displaystyle %%$
Z warunku brzegowego otrzymujemy, że dla $ z=r(\cos\alpha+i\sin\alpha) $ musi zachodzić równość
$\displaystyle \varphi(\alpha)=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a^{n}\left( a_{n}\cosn\alpha-b_{n}\sin n\alpha\right)$    dla $\displaystyle \alpha\in\lbrack0,2\pi].$
Z własności trygonometrycznych szeregów Fouriera wynika stąd, że
$\displaystyle a_{n}=\frac{1}{2\pi a^{n}}\int\limits_{0}^{2\pi}\varphi(\alpha)\cos n\alpha d\alpha,$$\displaystyle b_{n}=-\frac{1}{2\pi a^{n}}\int\limits_{0}^{2\pi}<tex2html_comment_mark>1023 \varphi(\alpha)\sin n\alpha d\alpha%%$ (7.19)

dla $ n=0,1,2,...$

Otrzymane rozwiązanie należy ostatecznie zapisać w postaci jawnej$ u=u\left( x,y\right) $.


P r z y k ł a d

Rozwiązać zagadnienie Dirichleta (7.17) dla $ a=1,$$ \varphi(x,y)=\varphi(\alpha)=0,6-0,5\cos4\alpha+0,5\sin\alpha.\bigskip$

Ze wzorów (7.19) wynika, że

$\displaystyle a_{0}=\frac{6}{10},$$\displaystyle a_{4}=-\frac{1}{2},$$\displaystyle b_{2}=-\frac{1}{2}%%$
zaś pozostałe współczynniki są równe zero.

W takim razie rozwiązanie zagadnienia wyraża się wzorem

$\displaystyle u(x,y)=\frac{3}{5}-\frac{1}{4}r^{4}\cos4\alpha+\frac{1}{2}r^{2}\sin2\alpha=\frac{6}{10}-\frac{1}{2}\left( x^{4}+y^{4}\right) +3x^{2}y^{2}+xy.$
Poniższy rysunek przedstawia wykres rozwiązania $ u(x,y)$ oraz jego plan warstwicowy.
Animacja przedstawia obrót rozwiązania dookoła osi pionowej.

Animacja w formacie avi (331 KB)

Animowany gif (134 KB)


nextuppreviouscontents
Next:Metoda odwzorowań konforemnychUp:Zagadnienia brzegowe dla równańPrevious:Metoda funkcji GreenaSpis rzeczy
Administrator 2003-02-19