nextuppreviouscontents
Next:Metoda funkcji GreenaUp:indexPrevious:ZadaniaSpis rzeczy

Zagadnienia brzegowe dla równań eliptycznych

Rozważmy płaski obszar $ D\subset\mathbb{R}^{2}$ ograniczony krzywą$ \partial D$. Dla równania Laplace'a (Poissona) stawia się trzy podstawowe zagadnienia brzegowe.
Zagadnienie Dirichleta (tzw. zagadnienie brzegowe pierwszego rodzaju)

Znaleźć funkcję $ u$ spełniającą warunki
$\displaystyle \Delta u$ $\displaystyle =0$ (lub $\displaystyle \Delta u=f$), dla $\displaystyle \left( x,y\right) \in D$, (7.1)
$\displaystyle u_{\vert\partial D}$ $\displaystyle =g\left( x,y\right)$,$\displaystyle %%$ (7.2)

gdzie $ g$ jest funkcją daną określoną na $ \partial D$. Warunek (7.2) rozumiany jest w sensie przejścia granicznego jako$ \lim\limits_{D\ni P\rightarrow P_{0}\in\partial D}u\left( P\right)=g\left( P_{0}\right) $.

Zagadnienie Neumanna (tzw. zagadnienie brzegowe drugiego rodzaju)

Znaleźć funkcję $ u$ spełniającą warunki
$\displaystyle \Delta u$ $\displaystyle =0$ (lub $\displaystyle \Delta u=f$), dla $\displaystyle \left( x,y\right) \in D$, (7.3)
$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial n}_{\vert\partial D}$ $\displaystyle =g\left( x,y\right)$$\displaystyle %%$ (7.4)

gdzie $ g$ jest funkcją daną określoną na $ \partial D$$ n$ jest wektorem normalnym zewnętrznym. Warunek (7.4) również należy rozumieć w sensie przejścia do granicy od wnętrza obszaru.

Zagadnienie Robina (tzw. zagadnienie brzegowe trzeciego rodzaju)

Znaleźć funkcję $ u$ spełniającą warunki
$\displaystyle \Delta u$ $\displaystyle =0$ (lub $\displaystyle \Delta u=f$), dla $\displaystyle \left( x,y\right) \in D$, (7.5)
$\displaystyle \left( a\frac{\partial u}{\partial n}+bu\right) _{\vert\partial D}$ $\displaystyle =g\left( x,y\right)$$\displaystyle %%$ (7.6)

gdzie $ a$$ b$$ g$ są danymi funkcjami określonymi na$ \partial D$,$ a^{2}+b^{2}>0$$ n$ jest wektorem normalnym zewnętrznym. Warunek (7.6) również należy rozumieć w sensie przejścia granicznego.

Postawione zagadnienia są tzw. zagadnieniami wewnętrznymi. Stawia się ponadto zagadnienia zewnętrzne dla obszarów$ D$ nieograniczonych, zewnętrznych względem danych krzywych początkowych.

W tym przypadku należy dodatkowo przyjąć, że poszukiwana funkcja spełnia pewien warunek dotyczący zachowania się jej dla punktów odległych od początku układu, tzw. ,,warunek w nieskończoności''.

Dla równania Laplace'a nie stawia się zagadnienia Cauchy'ego, poza jednym przypadkiem, gdy poszukuje się lokalnie rozwiązania w klasie funkcji analitycznych przy analitycznych danych początkowych. Powodem tego jest fakt, że zagadnienie Cauchy'ego dla równania Laplace'a nie jest poprawnie postawione (patrz przykład z wykładu $ 1$).
 


Subsections
nextuppreviouscontents
Next:Metoda funkcji GreenaUp:indexPrevious:ZadaniaSpis rzeczy
Administrator 2003-02-19