nextuppreviouscontents
Next:Zagadnienia brzegowe dla równań eliptycznychUp:Funkcje harmonicznePrevious:Własności funkcji harmonicznychSpis rzeczy

Zadania

W zadaniach 1 -11 należy znaleźć funkcję holomorficzną  wiedząc, że:
  1. $ u=x^{3}-3xy^{2}$
  2. $ u=x^{2}-y^{2}+2x$
  3. $ u=\frac{x}{x^{2}+y^{2}}$
  4. $ u=\frac{x}{x^{2}+y^{2}}-2y$
  5. $ u=2xy+3x$
  6. $ v=-\frac{y}{\left( x+1\right) ^{2}+y^{2}}$
  7. $ v=\exp\left( x\right) \left( y\cos y+x\sin y\right) +x+y$
  8. $ v=\operatorname{arctg}\frac{y}{x}$$ x>0$
  9. $ u=\exp\left( x^{2}-y^{2}\right) \left( x\cos2xy-y\sin2xy\right) $
  10. $ u=\exp\left( x\right) \left[ \left( x^{2}-y^{2}+1\right) \cosy-2xy\sin y\right] $
  11. $ v=\ln\left( x^{2}+y^{2}\right) $
  12. Znaleźć punkty, w których funkcja $ u\left( x,y\right) $ osiąga swój kres górny i dolny w zbiorze $ D$, jeżeli: a) $ u\left( x,y\right) =x^{2}-y^{2}$$ D=\left\{ \left( x,y\right):x^{2}+y^{2}\leq1\right\} $, b) $ u\left( x,y\right) =x+y$$ D=\left\{ \left( x,y\right):x\geq0\text{, }y\geq0\text{, }x+y\leq1\right\} $
  13. Udowodnić wzór (6.15) wykorzystując twierdzenie Gaussa o wartości średniej w przypadku $ n=2$.
  14. Udowodnić, że funkcja harmoniczna o wartościach rzeczywistych, nie będąca stałą, nie może posiadać ekstremów lokalnych w żadnym punkcie obszaru, w którym jest określona.
  15. Załóżmy, że funkcja $ u\left( \xi,\eta\right) $ jest harmoniczna, a funkcja $ f\left( x,y\right) =\xi\left( x,y\right)+i\eta\left( x,y\right) $ jest holomorficzna, tzn. spełniony jest układ równań Cauchy'ego-Riemanna $ \xi_{x}=\eta_{y}$$ \xi_{y}=-\eta_{x}$. Pokazać, że złożenie $ \left( u\circ f\right) \left(x,y\right) =u\left( \xi\left( x,y\right) ,\eta\left( x,y\right) \right)$ jest funkcją harmoniczną (zakładamy wykonalność złożenia).

Administrator 2003-02-13