nextuppreviouscontents
Next:Klasyfikacja prawie-liniowych r.r.cz. IIUp:Pojęcia podstawowePrevious:Pojęcia podstawoweSpis rzeczy

Subsections


Przegląd wybranych równań i modeli fizycznych

Równaniem różniczkowym cząstkowym rzędu drugiego o$ n$zmiennych niezależnych nazywamy równanie postaci
$\displaystyle F\left( x_{1},\ldots,x_{n},u,u_{x_{1}},\ldots,u_{x_{n}},u_{x_{1}x_{1}<tex2html_comment_mark>22 },u_{x_{1}x_{2}},\ldots,u_{x_{n}x_{n}}\right) =0$$\displaystyle %%$ (1.1)

gdzie $ u=u\left( x_{1},x_{2},\ldots,x_{n}\right) $.

Równania opisujące ruch falowy

Zjawiska drgań poprzecznych struny jednowymiarowej, drgań podłużnych prętów, drgań elektrycznych w przewodach opisane są równaniem
$\displaystyle u_{tt}=c^{2}u_{xx}+f\left( x,t\right)$,$\displaystyle %%$ (1.2)

które jest szczególnym przypadkiem równania (1.1) dla $ n=2$,$ u=u\left( x,t\right) $.

Drgania poprzeczne membrany opisuje równanie

$\displaystyle u_{tt}=c^{2}\left( u_{xx}+u_{yy}\right) +f\left( x,t\right)$,$\displaystyle %%$
które spełnia funkcja $ u=u\left( x,y,t\right) $ - wychylenie z położenia równowagi ($ n=3$), zaś równanie fali akustycznej jest postaci
$\displaystyle u_{tt}=c^{2}\left( u_{xx}+u_{yy}+u_{zz}\right)$,$\displaystyle %%$
gdzie $ u=u\left( x,y,z,t\right) $ oznacza tzw. potencjał prędkości ($ n=4$).

Wszystkie powyżej rozważane równania można jednolicie zapisać używając tzw. operatora Laplace'a $ \Delta u=%%{\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n}}u_{x_{i}x_{i}}$ (względem zmiennych przestrzennych) w postaci

$\displaystyle u_{tt}=c^{2}\Delta u+f\left( x_{1},\ldots,x_{n},t\right)$   .$\displaystyle %%$ (1.3)

Równania przewodnictwa cieplnego i dyfuzji

Zjawisko przewodnictwa cieplnego w pręcie jednowymiarowym opisane jest równaniem
$\displaystyle u_{t}=a^{2}u_{xx}+f\left( x,t\right)$,$\displaystyle %%$ (1.4)

gdzie funkcja $ u=u\left( x,t\right) $ oznacza temperaturę w punkcie $ x$, w chwili $ t$, zaś $ f$ opisuje działające źródła ciepła. Również zjawisko dyfuzji gazu lub cieczy opisane jest równaniem (1.4), gdzie $ u$ oznacza stężenie obserwowanego składnika.

Rozchodzenie się ciepła w przestrzeni można opisać równaniem

$\displaystyle u_{t}=a^{2}\Delta u+f\left( x,y,z,t\right)$,$\displaystyle %%$ (1.5)

gdzie $ \Delta$ jest operatorem Laplace'a $ \Delta u=u_{xx}+u_{yy}+u_{zz}$.

Zagadnienia prowadzące do równania Laplace'a i równania Poissona

Stacjonarne (niezmienne w czasie) pole temperatur $ u\left( x,y,z\right) $ spełnia równanie Laplace'a
$\displaystyle \Delta u=0$,$\displaystyle %%$ (1.6)

co wynika bezpośrednio z równania (1.5), w którym $ f\equiv0$. Powyższe równanie spełnione jest także przez potencjał pola grawitacyjnego i elektrostatycznego w próżni.

Gdy gęstość masy (ładunków elektrostatycznych) wynosi $ \rho$, to wówczas odpowiednie potencjały spełniają tzw. równanie Poissona

$\displaystyle \Delta u=-4\pi\rho$.$\displaystyle %%$
Szeroka klasa zagadnień związanych z drganiami ustalonymi prowadzi do tzw. równania Helmholtza
$\displaystyle \Delta u+k^{2}u=0$.$\displaystyle %%$

nextuppreviouscontents
Next:Klasyfikacja prawie-liniowych r.r.cz. IIUp:Pojęcia podstawowePrevious:Pojęcia podstawoweSpis rzeczy
Administrator 2003-02-13