next up previous contents
Next: Metoda Fouriera dla pręta Up: index Previous: Zadania   Spis rzeczy

Równanie przewodnictwa cieplnego (II)Subsections

Administrator 2003-02-08