nextuppreviouscontents
Next:Równanie przewodnictwa cieplnego (II)Up:Równanie przewodnictwa cieplnego (I)Previous:Rozkład temperatury w pręcieSpis rzeczy

Zadania

  1. Funkcję $ \varphi\left( x\right) $ określoną wzorem
  2. \begin{displaymath}\varphi\left( x\right) =\left\{\begin{array}[c]{ll}%%x & \......\\0 & \text{dla }x\notin\left( 0;2\right)\end{array}\right.\end{displaymath}
    przestawić w postaci cosinusowej całki Fouriera.
    Odp.:$ \varphi\left( x\right) =\frac{2}{\pi}%%{\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}}\frac{2\cos s-\cos2s-1}{s^{2}}\cos sxds$.
  3. Dana jest funkcja $ \varphi\left( x\right) =e^{-kx}$, dla $ k>0$. Wyznaczyć sinusowe i cosinusowe przedstawienia funkcji $ \varphi$ dla$ x>0$.

  4. Odp.: $ e^{-kx}=%%{\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}}\frac{k}{k^{2}+s^{2}}\cos sxds$$ e^{-kx}=%%{\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}}\frac{s}{k^{2}+s^{2}}\sin sxds$.
  5. Wyprowadzić wzory (4.16) i (4.17).Administrator 2003-02-05