next up previous contents
Next: Zagadnienie Cauchy'ego dla pręta Up: index Previous: Zadania   Spis rzeczy

Równanie przewodnictwa cieplnego (I)Subsections

Administrator 2003-02-05