nextuppreviouscontents
Next:Równanie przewodnictwa cieplnego (I) Up:Metoda Fouriera dla równańPrevious:Drgania poprzeczne belkiSpis rzeczy

Zadania

 1. Rozwiązać równanie
 2. $\displaystyle \frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}-a^{2}\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}%%}=b\sinh x$
  przy jednorodnych warunkach początkowych i brzegowych
  $\displaystyle u\left( 0,t\right) =0$$\displaystyle u\left( l,t\right) =0$.$\displaystyle %%$
 3. Rozwiązać równanie
 4. $\displaystyle \frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}-\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}%%}=bx\left( x-l\right)$
  przy jednorodnych warunkach początkowych i brzegowych
  $\displaystyle u\left( 0,t\right) =0$$\displaystyle u\left( l,t\right) =0$.$\displaystyle %%$
 5. Rozwiązać równanie
 6. $\displaystyle \frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}-\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}%%}=t^{2}x\left( x-l\right)$
  przy jednorodnych warunkach początkowych i brzegowych
  $\displaystyle u\left( 0,t\right) =0$$\displaystyle u\left( l,t\right) =0$.$\displaystyle %%$
 7. Rozwiązać równanie
 8. $\displaystyle \frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}-a^{2}\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}%%}-2h\frac{\partial u}{\partial t}-b^{2}u=0$
  przy jednorodnych warunkach początkowych oraz przy warunkach brzegowych
  $\displaystyle u\left( 0,t\right) =A$$\displaystyle u\left( l,t\right) =0$.$\displaystyle %%$
 9. Rozwiązać równanie
 10. $\displaystyle \frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}-a^{2}\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}%%}=0$
  przy jednorodnych warunkach brzegowych
  $\displaystyle u\left( 0,t\right) =0$$\displaystyle u\left( l,t\right) =0$
  i warunkach początkowych
  $\displaystyle u\left( x,0\right) =0$$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial t}\left(x,0\right) =\sin\frac{2\pi}{l}x$.$\displaystyle %%$
 11. Rozwiązać równanie
 12. $\displaystyle \frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}-a^{2}\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}%%}=0$
  przy warunkach brzegowych
  $\displaystyle u\left( 0,t\right) =0$$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial x}\left(l,t\right) =0$
  i warunkach początkowych
  $\displaystyle u\left( x,0\right) =\sin\frac{5\pi}{2l}x$$\displaystyle \frac{\partialu}{\partial t}\left( x,0\right) =\cos\frac{\pi}{2l}x\text{.}%%$
 13. Rozwiązać równanie
 14. $\displaystyle \frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}-a^{2}\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}%%}=0$
  przy warunkach brzegowych
  $\displaystyle u\left( 0,t\right) =0$$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial x}\left(l,t\right) =0$
  i warunkach początkowych
  $\displaystyle u\left( x,0\right) =x$$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial t}\left(x,0\right) =\sin\frac{\pi}{2l}x+\sin\frac{3\pi}{2l}x$.$\displaystyle %%$
 15. Rozwiązać równanie
 16. $\displaystyle \frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}-a^{2}\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}%%}=0$
  przy warunkach brzegowych
  $\displaystyle \frac{\partial u}{\partial x}\left( 0,t\right) =0$$\displaystyle %%\frac{\partial u}{\partial x}\left( l,t\right) =0$
  i warunkach początkowych
  $\displaystyle u\left( x,0\right) =x$$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial t}\left(x,0\right) =1$.$\displaystyle %%$
 17. Rozwiązać równanie
 18. $\displaystyle \frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}-a^{2}\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}%%}=A\exp\left( -t\right) \sin\frac{\pi}{l}x$
  przy jednorodnych warunkach brzegowych
  $\displaystyle u\left( 0,t\right) =0$$\displaystyle u\left( l,t\right) =0$
  i jednorodnych warunkach początkowych
  $\displaystyle u\left( x,0\right) =0$$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial t}\left(x,0\right) =0$.$\displaystyle %%$
 19. Rozwiązać równanie
 20. $\displaystyle \frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}-a^{2}\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}%%}=Ax\exp\left( -t\right)$
  przy jednorodnych warunkach brzegowych
  $\displaystyle u\left( 0,t\right) =0$$\displaystyle u\left( l,t\right) =0$
  i jednorodnych warunkach początkowych
  $\displaystyle u\left( x,0\right) =0$$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial t}\left(x,0\right) =0$.$\displaystyle %%$
 21. Rozwiązać równanie
 22. $\displaystyle \frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}-a^{2}\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}%%}=A\sin t$
  przy warunkach brzegowych
  $\displaystyle u\left( 0,t\right) =0$$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial x}\left(l,t\right) =0$
  i jednorodnych warunkach początkowych
  $\displaystyle u\left( x,0\right) =0$$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial t}\left(x,0\right) =0$.$\displaystyle %%$
 23. Rozwiązać równanie
 24. $\displaystyle \frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}-\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}%%}=0\text{, \ \ \ \ \ \ }0<x<\pi\text{, \ \ }t>0$
  przy warunkach brzegowych
  $\displaystyle u\left( 0,t\right) =t^{2}$$\displaystyle u\left( \pi,t\right) =t^{3}%%$
  i warunkach początkowych
  $\displaystyle u\left( x,0\right) =\sin x$$\displaystyle \frac{\partial u}{\partialt}\left( x,0\right) =0\text{.}%%$
 25. Rozwiązać równanie
 26. $\displaystyle \frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}-\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}%%}=0\text{, \ \ \ \ \ \ }0<x<\pi\text{, \ \ }t>0$
  przy warunkach brzegowych
  $\displaystyle u\left( 0,t\right) =\exp\left( -t\right)$   , $\displaystyle u\left(\pi,t\right) =t$
  i warunkach początkowych
  $\displaystyle u\left( x,0\right) =\sin x\cos x$$\displaystyle \frac{\partialu}{\partial t}\left( x,0\right) =1\text{.}%%$
 27. Rozwiązać równanie
 28. $\displaystyle \frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}-\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}%%}=0\text{, \ \ \ \ \ \ }0<x<\pi\text{, \ \ }t>0$
  przy warunkach brzegowych
  $\displaystyle u\left( 0,t\right) =t$$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial x}\left(\pi,t\right) =1$
  i warunkach początkowych
  $\displaystyle u\left( x,0\right) =\sin\frac{1}{2}x$$\displaystyle \frac{\partialu}{\partial t}\left( x,0\right) =1\text{.}%%$
 29. Rozwiązać równanie
 30. $\displaystyle \frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}-a^{2}\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}%%}=\sin2t\text{, \ \ \ \ \ \ }0<x<l\text{, \ \ }t>0$
  przy warunkach brzegowych
  $\displaystyle \frac{\partial u}{\partial x}\left( 0,t\right) =0$$\displaystyle %%\frac{\partial u}{\partial x}\left( l,t\right) =\frac{2}{a}\sin\frac{2l}%%{a}\sin2t$
  i warunkach początkowych
  $\displaystyle u\left( x,0\right) =0$$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial t}\left(x,0\right) =-2\cos\frac{2x}{a}$.$\displaystyle %%$

nextuppreviouscontents
Next:Równanie przewodnictwa cieplnego (I) Up:Metoda Fouriera dla równańPrevious:Drgania poprzeczne belkiSpis rzeczy
Administrator 2003-01-27