nextuppreviouscontents
Next:ZadaniaUp:Metoda Fouriera dla równańPrevious:Równanie drgań membrany swobodnejSpis rzeczy

Drgania poprzeczne belki

Metoda separacji zmiennych może być stosowana do rozwiązywania zagadnień granicznych dla równań różniczkowych cząstkowych rzędu wyższego niż drugi. Przykładem takiego zagadnienia jest zagadnienie drgającej belki opisane równaniem rzędu czwartego
$\displaystyle u_{tt}+c^{2}u_{xxxx}=0$, dla $\displaystyle x\in\left( 0;l\right)$$\displaystyle t>0%%$ (3.35)

z warunkami początkowymi

$\displaystyle u\left( x,0\right) =\varphi\left( x\right)$$\displaystyle u_{t}\left( x,0\right) =\psi\left( x\right)%%$ (3.36)

opisującymi kształt początkowy belki i początkową prędkość drgań oraz warunkami brzegowymi postaci

$\displaystyle u\left( 0,t\right) =u\left( l,t\right) =u_{xx}\left( 0,t\right) =u_{xx}\left( l,t\right) =0$.$\displaystyle %%$ (3.37)

Podobnie jak w przypadku struny, poszukujemy niezerowych rozwiązań równania (3.35) spełniających jednocześnie warunki brzegowe (3.37), w postaci $ u\left( x,t\right) =X\left( x\right) T\left(t\right) $. Prowadzi to do problemu wyznaczenia wartości własnych $ \lambda$, dla których istnieją niezerowe funkcje $ X\left( x\right) $ spełniające równanie

$\displaystyle \frac{X^{\left( 4\right) }\left( x\right) }{X\left( x\right) }<te......t) }{c^{2}T\left( t\right) }<tex2html_comment_mark>463 =\lambda\in\mathbb{R}%%$ (3.38)

z warunkami

$\displaystyle X\left( 0\right) =X\left( l\right) =X^{\prime\prime}\left( 0\right) =X^{\prime\prime}\left( l\right) =0$.$\displaystyle %%$ (3.39)

Z rozważań analogicznych do przypadku omówionego dla struny jednowymiarowej wynika, że jedynymi liczbami $ \lambda$ o tej własności są liczby

$\displaystyle \lambda_{n}=\left( \frac{\pi n}{l}\right) ^{4}$ dla $\displaystyle n=1,2,\ldots$,$\displaystyle %%$
którym odpowiadają funkcje
$\displaystyle X_{n}\left( x\right) =\sin\frac{\pi n}{l}x$$\displaystyle T_{n}\left( t\right)=A_{n}\sin\left[ c\left( \frac{\pi n}{l}\right) ^{2}t\right] +B_{n}%%\cos\left[ c\left( \frac{\pi n}{l}\right) ^{2}t\right]$.$\displaystyle %%$
Rozwiązanie zagadnienia (3.35)-(3.37) możemy zatem zapisać w postaci
$\displaystyle u\left( x,t\right) =<tex2html_comment_mark>469 {\displaystyle\sum......left[ c\left( \frac{\pi n}{l}\right) ^{2}t\right] \right\} \sin\frac{\pi n}{l}x$,$\displaystyle %%$ (3.40)

gdzie współczynniki $ A_{n}$$ B_{n}$ szeregu (3.40) wyznaczamy z warunków początkowych

$\displaystyle \varphi\left( x\right) =%%{\displaystyle\sum\limits_{n=1}^{+\infty}}B_{n}\sin\frac{\pi n}{l}x$$\displaystyle \psi\left( x\right) =%%{\displaystyle\sum\limits_{n=1}^{+\infty}}A_{n}c\left( \frac{\pi n}{l}\right) ^{2}\sin\frac{\pi n}{l}x$,$\displaystyle %%$
skąd wynika ostatecznie, że
$\displaystyle A_{n}=\frac{2l}{cn^{2}\pi^{2}}%%{\displaystyle\int\limits_{0}^{l}}\psi\left( x\right) \sin\frac{\pi n}{l}xdx$$\displaystyle B_{n}=\frac{2}{l}%%{\displaystyle\int\limits_{0}^{l}}\varphi\left( x\right) \sin\frac{\pi n}{l}xdx$, dla $\displaystyle n=1,2,\ldots$.$\displaystyle %%$

nextuppreviouscontents
Next:ZadaniaUp:Metoda Fouriera dla równańPrevious:Równanie drgań membrany swobodnejSpis rzeczy
Administrator 2003-01-27