nextuppreviouscontents
Next:Metoda Fouriera dla równań hiperbolicznychUp:Struna nieograniczonaPrevious:Struna jednostronnie ograniczonaSpis rzeczy

Wzór Kirchhoffa

Rozważmy funkcję $ u=u\left( x,y,z,t\right) $ spełniającą równanie falowe w przypadku trzech zmiennych przestrzennych, tzn. równanie
$\displaystyle \Delta u-\frac{1}{c^{2}}u_{tt}=-f\left( x,y,z,t\right)$.$\displaystyle %%$ (2.15)

Niech punkt $ M_{0}\left( x_{0},y_{0},z_{0}\right) $ należy do obszaru$ V$ ograniczonego powierzchnią $ S$.

Wówczas można udowodnić, że wartość szukanej funkcji$ u\left( M_{0},t_{0}\right) $ daje się zapisać za pomocą następującego wzoru Kirchhoffa

$\displaystyle u\left( M_{0},t_{0}\right) =\frac{1}{4\pi}%%{\displaystyle\iint\......laystyle\iiint\limits_{V}}\frac{\left[ f\right] }{r_{MM_{0}}}dV_{M}\text{,}%%$
gdzie:
-$ r_{MM_{0}}$ jest odległością punktów $ M$$ M_{0}$,
-$ \frac{\partial}{\partial n}$ oznacza pochodną normalną zewnętrzną,
-symbol $ \left[ F\right] $ oznacza, że wartość funkcji w nawiasach brana jest dla wartości $ t=t_{0}-\frac{r_{MM_{0}}}{c}$.Administrator 2003-01-24