nextuppreviouscontents
Next:Wzór KirchhoffaUp:Struna nieograniczonaPrevious:Stabilność rozwiązaniaSpis rzeczy

Subsections


Struna jednostronnie ograniczona

Rozważmy zagadnienie polegające na znalezieniu rozwiązania równania drgań półograniczonej struny swobodnej
$\displaystyle \frac{1}{c^{2}}\frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}-\frac{\partial^{2}<tex2html_comment_mark>313 u}{\partial x^{2}}=0$ dla $\displaystyle x\mathbb{>}0$$\displaystyle t>0$,$\displaystyle %%$ (2.10)

z warunkami początkowymi

$\displaystyle u\left( x,0\right) =\varphi\left( x\right)$   , $\displaystyle u_{t}\left( x,0\right) =\psi\left( x\right)$    dla $\displaystyle x>0$.$\displaystyle %%$ (2.11)

Struna z zamocowanym końcem

W tym przypadku poszukujemy funkcji $ u$ spełniającej dodatkowy warunek$ u\left( 0,t\right) \equiv0$. O funkcjach danych $ \varphi$$ \psi$ założymy, że spełniają one tzw. warunki zgodności
$\displaystyle \varphi\left( 0^{+}\right) =0$$\displaystyle \psi\left( 0^{+}\right) =0$.$\displaystyle %%$ (2.12)

Dodatkowo zakładamy, że $ \varphi^{\prime}$$ \varphi^{\prime\prime}$,$ \psi^{\prime}$ są ciągłe na półprostej $ \left[0,+\infty\right) $.

W celu rozwiązania powyższego zagadnienia, funkcje $ \varphi$$ \psi$ przedłużamy do funkcji nieparzystych określonych na całej osi rzeczywistej. Warunki (2.12) gwarantują ciągłość otrzymanych przedłużeń. Następnie, dla tak określonych przedłużeń, stosujemy wzór d'Alemberta dla struny swobodnej (2.5)

$\displaystyle u(x,t)=\frac{1}{2}\left( \varphi(x-ct)+\varphi(x+ct)\right) +\frac{1}<tex2html_comment_mark>317 {2c}\int\limits_{x-ct}^{x+ct}\psi(s)ds$.$\displaystyle %%$ (2.13)

Podstawiając $ x=0$ otrzymujemy

$\displaystyle u(0,t)=\frac{1}{2}\left( \varphi(-ct)+\varphi(ct)\right) +\frac{1......mits_{-ct}^{ct}\psi(s)ds=\frac{1}{2}\left( -\varphi(ct)+\varphi(ct)\right) =0$
na mocy nieparzystości funkcji danych $ \varphi$$ \psi$. Oznacza to, że $ u$ jest rozwiązaniem zagadnienia drgań struny z zamocowanym końcem.

Struna ze swobodnym poziomym końcem

Rozważamy zagadnienie polegające na wyznaczeniu rozwiązania $ u$, spełniającego dodatkowo warunek $ u_{x}\left( 0,t\right) =0$ (koniec struny może poruszać się swobodnie w pionie, np. w prowadnicy dla$ x=0$). O funkcjach danych $ \varphi$$ \psi$ założymy, że spełniają one tzw. warunki zgodności
$\displaystyle \varphi^{\prime}\left( 0^{+}\right) =0$$\displaystyle \psi^{\prime}\left( 0^{+}\right) =0$.$\displaystyle %%$ (2.14)

Zakładamy również, że $ \varphi^{\prime}$$ \varphi^{\prime\prime}$$ \psi^{\prime}$ są ciągłe na półprostej $ \left[0,+\infty\right) $.

W celu rozwiązania powyższego zagadnienia, funkcje $ \varphi$$ \psi$ przedłużamy do funkcji parzystych określonych na całej osi rzeczywistej (wówczas pochodna $ \varphi^{\prime}$ jest nieparzysta). Stosując podobnie jak poprzednio, wzór d'Alemberta (2.5) przedstawiamy rozwiązanie $ u$ w postaci (2.13).

Wynika stąd, że

$\displaystyle u_{x}\left( x,t\right) =\frac{1}{2}\left( \varphi^{\prime}(x-ct)+......ht) +\frac{1}{2c}\left( \psi\left( x+ct\right)-\psi\left( x-ct\right) \right)$
oraz
$\displaystyle u_{x}\left( 0,t\right) =\frac{1}{2}\left( \varphi^{\prime}(-ct)+\......ht) +\frac{1}{2c}\left( \psi\left( ct\right) -\psi\left(-ct\right) \right) =0$
na mocy nieparzystości funkcji $ \varphi^{\prime}$ i parzystości funkcji $ \psi$. Oznacza to, że $ u$ jest rozwiązaniem rozważanego zagadnienia.


nextuppreviouscontents
Next:Wzór KirchhoffaUp:Struna nieograniczonaPrevious:Stabilność rozwiązaniaSpis rzeczy
Administrator 2003-01-24