Wybrane przykłady zagadnień granicznych dla równań różniczkowych cz±stkowych rzędu drugiego

M. Majchrowski, J. W±sowski


1. Równania hiperboliczne

2. Równania paraboliczne

3. Równania eliptyczne