Równania paraboliczne

 
 

1. Rozkład temperatury w pręcie nieograniczonym - zagadnienie początkowe

2. Rozkład temperatury w pręcie ograniczonym - I zagadnienie brzegowe

3. Rozkład temperatury w pręcie półograniczonym

4.  Przykłady radialnego rozkładu ciepła w walcu
 

Powrót do menu