Powrót
 

Szkic rozwiązania

Stosując metodę Fouriera (rozdzielenia zmiennych) dla$ u(r,t)=R(r)T(t)$ otrzymujemy dwa równania
$\displaystyle \frac{R^{\prime\prime}(r)+\frac{1}{r}R^{\prime}(r)}{R(r)}=\frac{T^{\prime\prime}(t)}{kT(t)}=-\lambda=const.$
Z warunku brzegowego wynika, że stały parametr może przyjmować wartości
$\displaystyle \lambda=\lambda_{n}=\frac{x_{n}^{2}}{a^{2}},$ dla $\displaystyle n=1,2,...$
gdzie $ (x_{n})$ jest ciągiem dodatnich zer funkcji Bessela $ J_{0}.$ W takim razie funkcja 
$\displaystyle u_{n}(x,t)=C_{n}J_{0}\left( x_{n}\frac{r}{a}\right) e^{-\left( \frac{x_{n}%%}{a}\right) ^{2}kt}\text{ \ \ \ dla }n=1,2,...$
i dowolnej stałej $ C_{n}$ jest rozwiązaniem rozważanego równania spełniającym jednocześnie jednorodny warunek brzegowy.
Pełnym rozwiązaniem zagadnienia, spełniającym także warunek początkowy, jest funkcja $ u(r,t)$ określona jako suma szeregu
$\displaystyle u(r,t)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}C_{n}J_{0}\left( x_{n}\frac{r}{a}\right)e^{-\left( \frac{x_{n}}{a}\right) ^{2}kt}%%$
gdzie stałe $ C_{n}$ wyznaczone są za pomocą wzorów
$\displaystyle C_{n}=\frac{2}{a^{2}J_{1}^{2}(x_{n})}\int\limits_{0}^{a}r\varphi(r)J_{0}\left( x_{n}\frac{r}{a}\right) dr,$$\displaystyle %%$
dla $ n=1,2,...$