Powrót

Rozkład temperatury w pręcie ograniczonym - I zagadnienie brzegowe


Rozkład temperatury w jednowymiarowym ograniczonym pręcie, w którym mogą występować źródła ciepła, opisuje funkcja $ u=u(x,t),$ spełniająca niejednorodne równanie przewodnictwa cieplnego

$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial t}=a^{2}\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}%%}+f(x,t)\text{ \ \ dla }x\in\lbrack0,l],\text{ }t>0.$
Zakładamy, że dany jest początkowy rozkład temperatury
$\displaystyle u(x,0)=\varphi(x),$$\displaystyle x\in\lbrack0,l],$
oraz stan temperatury na końcach pręta w dowolnej chwili czasu $ t$
$\displaystyle u(0,t)=\alpha(t),$$\displaystyle u(l,t)=\beta(t),$$\displaystyle t>0$.$\displaystyle %%$

Szkic rozwiązania

Przykład obliczeniowy 1

Przykład obliczeniowy 2

Przykład obliczeniowy 3