Powrót
 

Przykład obliczeniowy 1

Rozwiązać powyższe zagadnienie początkowe dla $ a=1,$$ l=1,$$ f(x,t)=0,$$ \alpha(t)=0,$$ \beta(t)=0,$$ \varphi(x)=1$ (chłodzenie pręta o ustalonej jednorodnej temperaturze początkowej).

Rozwiązanie

Z przedstawionych wzorów (patrz - szkic rozwiązania) i warunków zadania wynika, że

$\displaystyle w(x,t)\equiv0,$$\displaystyle v_{2}(x,t)\equiv0,$$\displaystyle v_{1}(x,t)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}c_{n}e^{-\pi^{2}n^{2}t}\sin\pi nx,$
gdzie
$\displaystyle c_{n}=\frac{2}{\pi n}\left[ 1-(-1)^{n}\right]$    dla $\displaystyle \ n=1,2,...$
zatem
$\displaystyle u(x,t)=\frac{2}{\pi}\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1-(-1)^{n}}{n}e^{-\pi^{2}n^{2}t}\sin\pi nx.$
Poniższy rysunek przedstawia zmiany wykresu temperatury pręta w czasie oraz temperaturę w punkcie środkowym pręta.

W miarę upływu czasu następuje obniżenie temperatury we wszystkich punktach pręta.