Powrót
 

Przykład obliczeniowy 3


Rozwiązać powyższe zagadnienie początkowe dla $ a=1$ oraz $ \varphi$ określonej wzorem

\begin{displaymath}\varphi(x)=\left\{\begin{array}[c]{ll}%%T_{1} & \text{dla }x>0\\T_{2} & \text{dla }x<0.\end{array}\right.\end{displaymath}
Rozwiązanie

Z przedstawionych wzorów (patrz - szkic rozwiązania) wynika, że

$\displaystyle u(x,t)=\frac{T_{1}+T_{2}}{2}+\frac{T_{1}-T_{2}}{\sqrt{\pi}}\int\limits_{0}%%^{\frac{x}{2\sqrt{t}}}\exp\left( -r^{2}\right) dr.$
W szczególności dla $ T_{1}=3,$$ T_{2}=0$ mamy
$\displaystyle u(x,t)=\frac{3}{2}+\frac{3}{\sqrt{\pi}}\int\limits_{0}^{\frac{x}{2\sqrt{t}}%%}\exp\left( -r^{2}\right) dr.$
Oto wykresy temperatury.

Dla wartości t bliskich zeru wykres przybliża funkcję $ \varphi$, która jest w tym przykładzie nieciągła i nie posiada granicy w punkcie x=0, dla dużych t następuje wyrównywanie temperatury wewnątrz pręta.