Powrót
 

Przykład obliczeniowy 1


Rozwiązać powyższe zagadnienie początkowe dla $ a=1$ oraz $ \varphi$ określonej wzorem

\begin{displaymath}\varphi(x)=\left\{\begin{array}[c]{ll}%%3 & \text{dla }\le......0 & \text{dla }\left\vert x\right\vert >1.\end{array}\right.\end{displaymath}
Rozwiązanie

Z przedstawionych wzorów (patrz - szkic rozwiązania) wynika, że

$\displaystyle A(l)=\frac{3\sin l}{l\pi},$$\displaystyle B(l)=0$,$\displaystyle %%$
zatem
$\displaystyle u(x,t)=\frac{6}{\pi}\int\limits_{0}^{+\infty}\exp\left( -l^{2}t\right)\frac{\sin l\cos lx}{l}dl$
lub w postaci równoważnej
$\displaystyle u(x,t)=\frac{3}{\sqrt{\pi t}}\int\limits_{-1}^{+1}\exp\left[ -\frac{\left(r-x\right) ^{2}}{4t}\right] dr.$
Poniższy rysunek przedstawia wykresy temperatury w różnych chwilach czasu.

Dla wartości t bliskich zeru wykres przybliża funkcję $ \varphi$, która jest w tym przykładzie nieciągła, dla dużych t następuje wyrównywanie temperatury wewnątrz pręta.