Równania hiperboliczne

 
 

1. Zagadnienie drgań struny ograniczonej

2. Zagadnienie drgań struny nieograniczonej

3. Zagadnienie drgań membrany kołowej

4. Zagadnienie drgań membrany prostokątnej

5. Zagadnienie drgań membrany nieograniczonej
 

Powrót do menu