Powrót

Struna ograniczona

Równanie drgań ograniczonej struny jednowymiarowej, na którą nie działają siły zewnętrzne, zapisać można w postaci
$\displaystyle \frac{1}{c^{2}}\frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}-\frac{\partial^{2}%%u}{\partial x^{2}}=0\text{ \ \ \ dla }x\in\lbrack0,l],\text{ }t>0,$
gdzie $ u(x,t)$ oznacza wychylenie struny z położenia równowagi w punkcie $ x$, w chwili czasu $ t$. Jednorodne warunki brzegowe
$\displaystyle u(0,t)=u(l,t)=0$ dla $\displaystyle t>0$
opisują zamocowanie struny na końcach.

Zakładamy, że spełnione są warunki początkowe

$\displaystyle u(x,0)=\varphi(x),$$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial t}(x,0)=\psi(x)$ dla $\displaystyle x\in\lbrack0,l],$
gdzie funkcje $ \varphi$ oraz $ \psi$ są dane.
Szkic rozwiązania

Rozwiązaniem zagadnienia, spełniającym warunki początkowe i brzegowe jest funkcja $ u(x,t)$ określona jako suma szeregu

$\displaystyle u(x,t)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}u_{n}(x,t)=\sum\limits_{n=1}^{+......rac{nx}{a}\left( A_{n}\cos\pi\frac{nct}{l}+B_{n}\sin\pi\frac{nct}%%{l}\right)$
gdzie stałe $ A_{n}$$ B_{n}$ wyznaczone są za pomocą wzorów
$\displaystyle A_{n}=\frac{2}{l}\int\limits_{0}^{l}\varphi(s)\cos\pi\frac{ns}{l}ds,$$\displaystyle B_{n}=\frac{2}{n\pi c}\int\limits_{0}^{l}\psi(s)\sin\pi\frac{ns}{l}ds.$

Przykład obliczeniowy 1

Przykład obliczeniowy 2