Powrót
 

Przykład obliczeniowy 2


Rozwiązać rozważane zagadnienie przyjmując $ c=1,$$ \psi\equiv0$ oraz

\begin{displaymath}\varphi(x)=\left\{\begin{array}[c]{l}%%3\sin^{3}x\\0\e......\leq\pi\\\text{dla }x\notin\lbrack0,\pi]\end{array}\right.\end{displaymath}
Rozwiązanie
 
 

Poniższy rysunek przedstawia kształt struny w chwili początkowej wraz z rozkładem na funkcje $ g$$ h$. W tym przypadku funkcje te są równe - patrz interpretacja fizyczna.

Rozdzielenie zaburzenia następuje w chwili $ t=\frac{\pi}{2}.$

Poniższa animacja przedstawia zmianę kształtu struny w czasie.

Animacja - 203 kB