Powrót
 

Zagadnienie drgań membrany - membrana nieograniczona


Odkształcenie powierzchni sprężystej (membrany)$ u=u(x,y,t)$ opisane jest równaniem różniczkowym postaci

$\displaystyle \frac{1}{c^{2}}\frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}-\Delta u=0,$
gdzie
$\displaystyle \Delta u=\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}}+\frac{\partial^{2}u}{\partialy^{2}}%%$
dla $ (x,y)\in\mathbb{R}^{2},$$ t>0.$

Poszukiwana funkcja $ u=u(x,y,t)$ spełnia warunki początkowe postaci

$\displaystyle u(x,y,0)=f(x,y),$$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial t}(x,y,0)=\varphi(x,y)$ dla $\displaystyle (x,y)\in\mathbb{R}^{2},$
opisujące początkowy kształt membrany i prędkość początkową drgań.

Następujące twierdzenie określa warunki dostateczne dla istnienia rozwiązania i podaje jego postać (tzw. wzór Poissona)

Twierdzenie

Jeżeli funkcje $ f$$ \varphi$ są odpowiednio klasy$ \mathbb{C}^{3}$$ \mathbb{C}^{2}$, to funkcja $ u$ postaci

$\displaystyle u(x,y,t)=\frac{1}{2\pi c}\iint\limits_{K_{ct}}\frac{\varphi(p,q)dpdq}%%{\sqrt{c^{2}t^{2}-(p-x)^{2}-(q-y)^{2}}}+$
$\displaystyle +\frac{\partial}{\partial t}\left[ \frac{1}{2\pi c}\iint\limits_{K_{ct}}%%\frac{f(p,q)dpdq}{\sqrt{c^{2}t^{2}-(p-x)^{2}-(q-y)^{2}}}\right]$
gdzie $ K_{ct}$ jest kołem o środku w punkcie $ (x,y)$ i promieniu $ ct$, jest rozwiązaniem rozważanego zagadnienia.

Przykład obliczeniowy