Powrót
 

Zagadnienie drgań membrany - membrana prostokątna


Odkształcenie powierzchni sprężystej (membrany)$ u=u(x,y,t)$ opisywane jest równaniem różniczkowym postaci

$\displaystyle \frac{1}{c^{2}}\frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}-\Delta u=0,$$\displaystyle %%$
gdzie
$\displaystyle \Delta u=\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}}+\frac{\partial^{2}u}{\partialy^{2}}%%$
dla
$\displaystyle (x,y)\in D=[0,a]\times\lbrack0,b].$
Poszukiwana funkcja $ u=u(x,y,t)$ spełnia jednorodny warunek brzegowy (membrana zamocowana)
$\displaystyle u(0,y,t)=u(a,y,t)=u(x,0,t)=u(x,b,t)=0$ dla $\displaystyle t\geq0$
oraz warunki początkowe
$\displaystyle u(x,y,0)=\varphi(x,y),$$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial t}(x,y,0)=\psi(x,y)$ dla $\displaystyle (x,y)\in D.$
Założenia dla funkcji danych

1) $ \varphi\in\mathbb{C}^{2},$$ \varphi=0$ na brzegu prostokąta $ D,$

1) $ \psi\in\mathbb{C}^{1},$$ \psi=0$ na brzegu prostokąta $ D.$
Szkic rozwiązania

Rozwiązaniem zagadnienia, spełniającym warunki początkowe oraz brzegowe, jest funkcja $ u(x,y,t)$ określona jako suma szeregu podwójnego

$\displaystyle u(x,y,t)=\sum\limits_{n,k=1}^{+\infty}u_{n,k}(x,y,t)=\sum\limits_......c{ky}{b}\left( A_{n,k}\cos(\omega_{n,k}ct)+B_{n,k}\sin(\omega_{n,k}ct)\right)$
gdzie stałe $ A_{n}$$ B_{n}$ wyznaczone są za pomocą wzorów
$\displaystyle A_{n}=\frac{4}{ab}%%{\displaystyle\int\limits_{0}^{a}}\left({\......\varphi\left( x,y\right) \sin\pi\frac{ky}{b}dy\right) \sin\pi\frac{nx}%%{a}dx$,$\displaystyle %%$
$\displaystyle B_{n}=\frac{4}{abc\omega_{n,k}}\int\limits_{0}^{a}\left( \int\limits_{0}%%^{b}\psi(x,y)\sin\pi\frac{ky}{b}dy\right) \sin\pi\frac{nx}{a}dx,$
dla $ n=1,2,...$

Przykład obliczeniowy