Powrót

Zagadnienie drgań membrany - membrana kołowa


Odkształcenie powierzchni sprężystej (membrany)$ u=u(x,y,t)$ opisywane jest równaniem różniczkowym postaci

$\displaystyle \frac{1}{c^{2}}\frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}-\Delta u=0$$\displaystyle %%$
gdzie
$\displaystyle \Delta u=\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}}+\frac{\partial^{2}u}{\partialy^{2}}%%$
dla
$\displaystyle (x,y)\in D=\left\{ (x,y):x^{2}+y^{2}\leq a^{2}\right\}$
Poszukiwana funkcja $ u=u(x,y,t)$ spełnia warunek brzegowy
$\displaystyle u(x,y,t)=0$ dla $\displaystyle x^{2}+y^{2}=a^{2},$$\displaystyle t\geq0$
oraz warunki początkowe
$\displaystyle u(x,y,0)=\varphi(x,y),$$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial t}(x,y,0)=\psi(x,y)$ dla $\displaystyle (x,y)\in D.$
Rozważamy przypadek szczególny, niech
$\displaystyle \varphi(x,y)=\varphi(r),$$\displaystyle \psi(x,y)=\psi(r),$$\displaystyle r=\sqrt{x^{2}+y^{2}%%}.$
Założenia dla funkcji danych

1) $ \varphi\in\mathbb{C}^{2},$ pochodna $ \varphi^{\prime\prime\prime}$ istnieje i jest przedziałami ciągła, $ \varphi(a)=0,$
1) $ \psi\in\mathbb{C}^{1},$ pochodna $ \psi^{\prime\prime}$ istnieje i jest przedziałami ciągła, $ \psi(a)=0.$

Rozwiązaniem zagadnienia, spełniającym warunki początkowe i brzegowe, jest funkcja $ u(r,t)$ określona jako suma szeregu

$\displaystyle u(r,t)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}J_{0}\left( x_{n}\frac{r}{a}\ri......ft( x_{n}\frac{ct}{a}\right) +B_{n}\sin\left(x_{n}\frac{ct}{a}\right) \right)$
gdzie stałe $ A_{n}$$ B_{n}$ wyznaczone są za pomocą wzorów
$\displaystyle A_{n}=\frac{2}{a^{2}J_{1}^{2}(x_{n})}\int\limits_{0}^{a}r\varphi(r)J_{0}\left( x_{n}\frac{r}{a}\right) dr,$$\displaystyle B_{n}=\frac{2}{ax_{n}cJ_{1}^{2}(x_{n})}\int\limits_{0}^{a}r\psi(r)J_{0}\left( x_{n}%%\frac{r}{a}\right) dr$
dla $ n=1,2,...$

Szkic rozwiązania

Przykład obliczeniowy