Powrót

Szkic rozwiązania

Jedna z metod rozwiązania oparta jest na przedstawieniu niewiadomej funkcji harmonicznej $ u$ w postaci części rzeczywistej pewnej funkcji holomorficznej w kole $ K$
$\displaystyle u(r,\alpha)=\operatorname{Re}\left( \sum\limits_{n=0}^{+\infty}c_......imits_{n=0}^{+\infty}r^{n}\left( a_{n}\cos n\alpha-b_{n}\sin n\alpha\right) ,$
gdzie
$\displaystyle z=re^{i\alpha},$$\displaystyle r=\sqrt{x^{2}+y^{2}}=\left\vert z\right\vert ,$$\displaystyle %%\alpha=\arg z.$
Z warunku brzegowego otrzymujemy, że dla $ z=r(\cos\alpha+i\sin\alpha)$ musi zachodzić równość
$\displaystyle \varphi(\alpha)=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a^{n}\left( a_{n}\cosn\alpha-b_{n}\sin n\alpha\right)$    dla $\displaystyle \alpha\in\lbrack0,2\pi].$
Z własności trygonometrycznych szeregów Fouriera wynika stąd, że
$\displaystyle a_{n}=\frac{1}{2\pi a^{n}}\int\limits_{0}^{2\pi}\varphi(\alpha)\cos n\alphad\alpha,$$\displaystyle b_{n}=\frac{1}{2\pi a^{n}}\int\limits_{0}^{2\pi}\varphi(\alpha)\sin n\alpha d\alpha$
dla $ n=0,1,2,...$