Wyniki zaliczenia ćwiczeń z Matematyki 3, gr. E1

Wydział Fizyki, Fotonika, gr. E1 sem. zimowy r. ak. 2017/2018

Ogłoszenia

 

Kolokwium z dnia 4.12.2017 (plik pdf)

 

 

Lp.

Nr albumu

Kol. 1
max=15

Kol. 2
max=15

ZAL

max=40

1.

284428

5,5

 

 

2.

284430

1,5

 

 

3.

277393

7,5

 

 

4.

284435

3

 

 

5.

274319

4

 

 

6.

284437

6

 

 

7.

284439

0

 

 

8.

284440

3,5

 

 

9.

284444

3

 

 

10.

284445

0,5

 

 

11.

284446

0,5

 

 

12.

284447

6,5

 

 

13.

284448

8

 

 

14.

284449

3,5

 

 

15.

284453

5,5

 

 

16.

284455

13

 

 

17.

284456

4,5

 

 

18.

284457

8

 

 

19.

270070

3

 

 

20.

284458

nb

 

 

21.

286464

10

 

 

22.

284460

9

 

 

23.

286465

8

 

 

24.

284463

0

 

 

25.

284464

3

 

 

 

 

Ponadto

 

Lp.

Nr albumu

Kol. 1
max=15

Kol. 2
max=15

ZAL

max=40

1.

274317

2

 

 

2.

281004

8

 

 

3.

272829

1

 

 

4.

270011

1

 

 

5.

245315

0,5

 

 

6.

274350

5