Wyniki zaliczenia ćwiczeń z Analizy Matematycznej 1, gr. S2

Wydział Fizyki, FT, sem. zimowy r. ak. 2017/2018

Ogłoszenia

 

Kolokwium z dnia 31.10.2017 (plik pdf)

Kolokwium z dnia 05.12.2017 (plik pdf)

 

 

Lp.

Nr albumu

Kol. 1
max=10

Kol. 2
max=10

Kol. 3
max=10

ZAL

max=40

1.

291503

8,5

6,5

 

 

2.

285459

10

8

 

 

3.

291514

8,5

2,5

 

 

4.

291523

6,5

5

 

 

5.

286463

3

4,5

 

 

6.

291539

5

7,5

 

 

7.

293682

2,5

nb

 

 

8.

291556

9

10

 

 

9.

291511

4

3,5

 

 

10.

291524

6,5

4

 

 

11.

284530

4

2

 

 

12.

293654

6

6,5

 

 

13.

291533

6

3

 

 

14.

291540

6

4,5

 

 

15.

291548

2

6,5

 

 

16.

291561

5

9,5

 

 

17.

284941

10

10

 

 

18.

293660

5,5

5,5

 

 

19.

291562

6

3

 

 

20.

284548

4,5

nb

 

 

21.

278447

9

10

 

 

22.

291572

7

2,5

 

 

23.

291580

4,5

0,5

 

 

24.

284465

4

5