Wyniki zaliczenia ćwiczeń z Analizy Matematycznej 1, gr. S2

Wydział Fizyki, FT, sem. zimowy r. ak. 2017/2018

Ogłoszenia

 

Kolokwium z dnia 31.10.2017 (plik pdf)

Kolokwium z dnia 05.12.2017 (plik pdf)

Kolokwium z dnia 23.01.2018 (plik pdf)

 

Osoby, które uzyskały co najmniej 31 pkt. (kolor czerwony) są obligatoryjnie zwolnione z części pisemnej egzaminu. Egzamin ustny odbędzie się w tym samym miejscu i czasie, w którym będzie odbywał się egzamin pisemny.

 

 

Lp.

Nr albumu

Kol. 1
max=10

Kol. 2
max=10

Kol. 3
max=10

ZAL

max=40

1.

291503

8,5

6,5

6,5

29

2.

285459

10

8

9

37

3.

291514

8,5

2,5

6

24

4.

291523

6,5

5

6,5

23

5.

286463

3

4,5

4

15

6.

291539

5

7,5

5,5

22

7.

293682

2,5

nb

nb

3

8.

291556

9

10

10

37

9.

291511

4

3,5

3,5

15

10.

291524

6,5

4

4

15

11.

284530

4

2

0,5

7

12.

293654

6

6,5

4

27

13.

291533

6

3

6,5

20

14.

291540

6

4,5

5,5

19

15.

291548

2

6,5

6

21

16.

291561

5

9,5

10

35

17.

284941

10

10

8

38

18.

293660

5,5

5,5

nb

12

19.

291562

6

3

6,5

20

20.

284548

4,5

nb

nb

5

21.

278447

9

10

8,5

38

22.

291572

7

2,5

3

18

23.

291580

4,5

0,5

0,5

10

24.

284465

4

5

3,5

16