Teoria Automatów i Języków

Dla studentów matematyki przedmiot funkcjonuje pod nazwą Teoria Automatów i Lingwistyka Matematyczna.

Odpowiednikiem przedmiotu na studiach anglojęzycznych jest Automata Theory and Languages

Ćwiczenia