Programowanie mobilne: Android

Wykłady 2017

  1. Wstęp, Historia, Rynek, Architektura
  2. Aplikacja, Zasoby, Aktywność, Intent

Wykłady

  1. Wstęp
  2. Zasoby
  3. Aktywności
  4. Widoki
  5. Dane
  6. Wątki
  7. Grafika