Pracownia Projektowa

W ramach zajęć grupy złożone ze studentów Matematyki i Informatyki próbują rozwiązać stawiany przed nimi problem pochodzący z rzeczywistego zapotrzebowania biznesowego lub społecznego. Przedmiot bazuje na metodyce Problem Base Learning, co oznacza, że studenci muszą samodzielnie uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne do zrealizowania projektu, a także zarządzać jego wykonywaniem.

Podczas prac projektowych wykorzystywana jest metodyka Design Thinking, aby pomóc grupie zidentyfikować problem i znaleść odpowiednie rozwiązanie.