Kreatywne Rozwiązywanie Problemów

Kreatywne podejście do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem nowoczesnych metod analitycznych.

Mini wykłady